Fiscaal recht in essentie 2021

Dit boek biedt een eerste kennismaking met de belangrijkste onderdelen van het fiscaal recht. De auteur schetst eerst de beginselen van het fiscaal recht en behandelt vervolgens de personen- en vennootschapsbelasting, de fiscale procedure en de belasting over de toegevoegde waarde.

- Goed gestructureerd en helder inleidend werk.
- Draagt bij tot een een goed begrip van de principes en de algemene werkwijze van de belastingheffing in België.
- Volledig geactualiseerd tot januari 2021.


Auteur(s):
Inge Van De Woesteyne
Reeks:
In essentie
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
februari 2021 | xxvi + 424 blz.

Paperback
€ 41,30 € 59,-


ISBN 9789400013100


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud

Dit boek biedt een eerste kennismaking met de belangrijkste onderdelen van het fiscaal recht. De auteur schetst eerst de beginselen van het fiscaal recht en behandelt vervolgens de personen- en vennootschapsbelasting, de fiscale procedure en de belasting over de toegevoegde waarde.

- Goed gestructureerd en helder inleidend werk.
- Draagt bij tot een goed begrip van de principes en de algemene werkwijze van de belastingheffing in België.
- Volledig geactualiseerd tot januari 2021.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Algemeen deel (p. 1)

Hoofdstuk 2. Personenbelasting (p. 53)

Hoofdstuk 3. Vennootschapsbelasting (p. 331)

Hoofdstuk 4. Procedure in de inkomstenbelastingen (p. 395)

Hoofdstuk 5. Belasting over de toegevoegde waarde (p. 409)

Over de reeks

In essentie

De reeks In essentie omvat inleidende studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun beknopte en duidelijke structuur. Het zijn uitgaven die op een didactische manier de student de basiskennis van een bepaald vakgebied bijbrengen.

Meer over deze reeks