Financiële regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten volume II

Het financiële landschap heeft in de voorbije jaren op diverse vlakken een fundamentele gedaanteverandering ondergaan.
Dit boek wil een status quaestionis maken van deze ontwikkelingen, en duiding bieden bij actuele en toekomstige ontwikkelingen van het financieel recht.
Editor(s):
Michel Tison, Cathy Van Acker, Jan Cerfontaine
Reeks:
Instituut Financieel Recht
Volume:
4
boek | verschenen | 1e editie
februari 2003 | x + 510 blz.

Hardback
€ 84,- € 120,-


ISBN 9789050952927


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Het financiële landschap heeft in de voorbije jaren op diverse vlakken een fundamentele gedaanteverandering ondergaan.
Wetgevende inflatie, toenemend consumerisme, internationalisering, de opkomst van nieuwe technologieën en structuurwijzigingen van financiële instellingen kentekenen deze evolutie.
Dit boek wil een status quaestionis maken van deze ontwikkelingen, en duiding bieden bij actuele en toekomstige ontwikkelingen van het financieel recht.
De bijdragen in dit volume spitsen zich toe op de ontwikkelingen in de regulering van en het toezicht op financiële markten en financiële transacties. De vele vernieuwingen die de wet van 2 augustus 2002 inzake het financieel toezicht en de financiële diensten in ons financieel recht aanbrengt, maken het voorwerp uit van grondige en kritische analyses. Voorts wordt stilgestaan bij recente en toekomstige ontwikkelingen inzake de regulering van financiële transacties. Verschillende bijdragen belichten tot slot nieuwe evoluties en juridische vragen rond prudentiële regulering van financiële instellingen.

Met bijdragen van:
David Ballegeer, Rudi Bonte, Koen Byttebier, François De Bauw, Sofie Dejonghe, Michel J. De Samblanx, Veerle De Schryver, Matthieu Duplat, Philippe Lambrecht, Jan Meyers, Jos Meuleman, Stefan Odeurs, Jan Peeters, Michel Tison, Greet T'Jonck en Eddy Wymeersch

Inhoud

DEEL 1: FINANCIËLE TRANSACTIES

Gedragsregelen bij financiële transacties: huidige praktijk en perspectieven (p. 1)

Approbation, dispense et reconnaissance des prospectus. Fonctionnement du marché primaire (p. 65)

E-Commerce en financiële transacties: een moeilijk ontwarbaar reglementair netwerk (p. 135)

Beleggingsinstellingen in grensoverschrijdend perspectief (p. 181)

DEEL 2: FINANCIËLE MARKTEN

Aspecten van toezicht op het financieel bestel (p. 225)

Overzicht van enkele nationale toezichtpatronen in Europa (p. 251)

Euronext: structuur, werking en toezicht (p. 297)

Euronext en de beursgenoteerde vennootschap: listing en delisting (p. 321)

Les opérations d’initiés dans la directive sur les abus de marché (p. 353)

DEEL 3: PRUDENTIEEL RECHT

Aansprakelijkheid van de prudentiële toezichthouder: een juridische benadering in vergelijkend en Europees perspectief (p. 385)

Forensische audit als ondersteuning voor prudentieel toezicht (p. 449)

Basel 2. Een inleiding op de nieuwe kapitaaleisen voor banken (p. 499)

Over de reeks

Instituut Financieel Recht

Het Instituut Financieel Recht - Financial Law Institute werd in 1990 als onderzoekscentrum binnen de Faculteit Rechten van de UGent opgericht. Het Instituut streeft ernaar om vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en expertise te ontwikkelen en uit te dragen in het financieel recht in de ruime zin, onder meer door de organisatie van colloquia, het stimuleren van doctoraatsonderzoek en de medewerking aan onderzoeksprojecten.
Het Instituut poogt hierdoor de ontwikkelingen die het financieel bestel voortdurend ondergaan vanuit wetenschappelijke invalshoek te bestuderen en te duiden. Het Instituut wenst hierbij niet enkel de evoluties in eigen land te volgen, maar kijkt tevens over de grenzen naar de ruimere Europese en internationale context. Naast deze publicatiereeks, lanceerde het Instituut eveneens in 1999 een Working Paper Series, dat een deel van de onderzoeksoutput via Internet beschikbaar stelt. Meer informatie is terug te vinden via www.law.ugent.be/fli

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: