Financiële en immateriële hulp van ouders aan hun kinderen

20 november 2020
Brugge
€ 251,66 (incl. BTW)

In een familiale context kent vrijgevigheid vele vormen. (Groot)ouders kunnen hun (klein)kinderen financieel ondersteunen, bv. door hun studies of handelszaak te financieren, of kunnen hen op andere manieren bijstaan, bv. door een kosteloze bewoning of verhuring aan een zeer lage prijs toe te staan, een renteloze lening te verstrekken of gratis diensten te leveren. Al deze voordelen beïnvloeden de onderlinge economische gelijkheid tussen de (klein)kinderen.

Het seminarie behandelt de vraag hoe men hier mee dient om te gaan bij de vereffening-verdeling van de nalatenschap en in de dagelijkse adviespraktijk. Dit gebeurt aan de hand van praktische cases. De sprekers staan in het bijzonder stil bij de draagwijdte van de erfrechtelijke inbreng, de kwalificatie en waardering van schenkingen, de inbreng ten behoeve van een derde en het nut van erfovereenkomsten.

_______________

Wij organiseren deze opleiding met de nodige social distancing-maatregelen zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Hierbij volgen we de richtlijnen van de overheid nauwgezet op. Indien de veiligheid dit vereist, kan de opleiding online gevolgd worden.

_______________


Sprekers

Christoph Castelein, geassocieerd notaris bij het notariaat De Witte & Castelein

Ariadne Van den Broeck, doctor in de Rechten, advocaat bij het advocatenkantoor Delboo


Doelgroep

Advocaten, notarissen, magistraten, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren en fiscalisten

Programma

12u45 Broodjesbuffet en registratie van de deelnemers

13u30 Start van de uiteenzetting (pauze voorzien rond 15u15)

Inleiding (Ariadne Van den Broeck)

Deel 1 – Ongelijkheden tussen erfgenamen ingevolge immateriële voordelen (Ariadne Van den Broeck)

- Problematiek van kosteloze bewoning/verhuring aan lage prijs/renteloze lening/gratis diensten/…
- Gevolgen voor de vereffening-verdeling van de nalatenschap (stand van zaken wetgeving/rechtspraak/rechtsleer, met bijzondere aandacht voor kosteloze bewoning)
- Praktische oplossingen voor herstel van onderlinge gelijkheid (toegelicht a.d.h.v. concrete cases)

Deel 2 – Ongelijkheden tussen erfgenamen ingevolge financiële voordelen (Christoph Castelein)

Bespreking a.d.h.v. concrete cases:
- Schenkingen op verschillende tijdstippen
- Wijziging van de kwalificatie van schenkingen
- Schenkingen aan kleinkinderen (inbreng ten behoeve van een derde)
- Dubbele inbreng bij plaatsvervulling
- Punctuele en globale erfovereenkomst als remedie tegen ongelijkheid (incl. fiscale implicaties)

17u15 Mogelijkheid tot vraagstelling

17u45 Einde

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Vrijdag 20 november 2020 | Brugge

Van Der Valk Hotel Brugge Oostkamp
Kapellestraat 146
8020 Oostkamp
Routebeschrijving


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 4 punten
NKN: erkend voor 4 uur
IGO: in aanvraag
BIBF: erkend voor 4 uur
IAB: erkend voor 4 uur


PRIJS

215 euro (excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief het boek Gelijkheid onder erfgenamen (t.w.v. € 135), documentatiemap, koffiepauze en broodjesmaaltijd.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Gelijkheid onder erfgenamen


“Dit boek biedt een grondige en rechtsvergelijkende analyse en kritische reflectie van vele vraagstukken die ook bij de hervorming van ons erfrecht aan bod kwamen, of grondiger en doordachter aan bod hadden kunnen of mogen komen. […] Bij het lezen van dit boek, bij de vele boeiende analyses, kan men daarom wel eens het gevoel krijgen dat het een gemiste kans is dat de Belgische wetgever niet meer en beter van dit soort van studies gebruik kon maken om het denkproces diepgaander te inspireren en te structureren, om zo de hervorming van het erfrecht nog meer fundament te geven. De voorbeelden daartoe in dit boek zijn talrijk.”
Prof. Dr. Alain Laurent Verbeke, Directeur Rector Dillemans Instituut KU Leuven

---------------------------

Volgens het princip...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

20 november 2020 - Brugge

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00