Financiële analyse van de jaarrekening toegepast (zesde editie)

Met dit handboek in de reeks Toegepast leert de student op een praktijkgerichte manier de gepubliceerde jaarrekening en dus de financiële gezondheid van een onderneming te analyseren en interpreteren. Hij leert de cijfers in de juiste context te plaatsen en onderlinge verbanden te duiden.

* Een in detail uitgewerkte case, gebaseerd op een bestaande Vlaamse onderneming, leidt tot een grondig inzicht in de financiële analyse van de jaarrekening.
* Met nieuwe online oefeningen voor studenten.
* Geactualiseerd n.a.v. de nieuwe wetgeving.
Auteur(s):
Carine Coppens, Mieke Kimpe
boek | verwacht | 6e editie
september 2020 | xii + 346 blz.

Paperback
€ 50,-


ISBN 9789400011335


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-


Verschijnt 20 september 2020

Inhoud

Deze uitgave is een handleiding bij de analyse en interpretatie van de cijfers van de gepubliceerde jaarrekening. Door middel van een in detail uitgewerkte case geven de auteurs de lezer een fundamenteel inzicht in de financiële analyse van de externe rapportering van een onderneming.

De manier waarop de accountant de gepubliceerde cijfers van een onderneming analyseert, wordt op een praktijkgerichte manier benaderd. De interpretatie van de analyse wordt uitvoerig belicht. Naast de traditionele technieken die gebruikt worden om de bekende ratio’s te berekenen, geven de auteurs een duidelijk inzicht in de interpretatie van de cijfers. De cijfers van de bestudeerde onderneming worden voortdurend vergeleken met andere ondernemingen uit de sector.

Ook het maatschappelijk jaarverslag komt aan bod: de toegenomen aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft immers ook een impact op de rapportering en de communicatie in het bedrijfsleven.

Het boek richt zich tot studenten accountancy. Doordat gekozen werd voor een praktijkgerichte benadering, is het boek ook zeer toegankelijk voor niet-accountancystudenten. Bovendien kunnen professionele gebruikers hun parate kennis over deze materie bijschaven.

Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.