Financieel management toegepast (tweede editie)

Dit handboek is uniek omdat de auteur resoluut heeft gekozen voor een praktisch boek waarbij de theorie telkens wordt geïllustreerd door concrete cases en praktische oefeningen.
Auteur(s):
Rudy Aernoudt
Reeks:
Toegepast
Volume:
boek | verschenen | 2e editie
april 2016 | xxii + 444 blz.

Paperback
€ 59,-


ISBN 9789400006423


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Dit handboek financieel management is uniek omdat de auteur resoluut heeft gekozen voor een praktisch boek waarbij de theorie telkens wordt geïllustreerd door concrete cases en praktische oefeningen. Vandaar de titel: Financieel management toegepast. Dit maakt het boek uiterst geschikt zowel voor financiële managers als voor universiteits- en hogeschoolstudenten.

Het boek is opgedeeld in tien hoofdstukken. Na een beschrijving van het banken- en ondernemingslandschap, bespreekt de auteur de basisconcepten van het financieel management. Vervolgens neemt de auteur het businessplan en het financieel plan als werkinstrument in de zoektocht naar de optimale financiering en in de bepaling van de waarde van een onderneming. Alle vormen van schuldfinanciering komen aan bod. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de vijf belangrijkste bronnen die de financiering van de onderneming beheersen: winstinhouding, leverancierskredieten, kaskredieten, voorschotten en investeringskredieten.

Mezzaninefinanciering en formeel en informeel risicokapitaal worden tevens uitgebreid onder de loep genomen. Deze vormen van financiering vereisen een andere lectuur van het businessplan. Niet langer de terugbetalingscapaciteit, maar de potentiële meerwaarde op de investering staat hier centraal. Dit geldt ook vanzelfsprekend voor de beursintroducties die nadien aan bod komen. Het boek eindigt met de bespreking van de Bazelakkoorden, vanuit het standpunt van de ondernemer. De auteur wil op die manier bedrijfsleiders munitie aanreiken indien bankiers of risicokapitalisten stellen dat iets niet kan “omwille van Bazel”.

Het glossarium op het einde van het boek definieert de belangrijkste financiële begrippen om een vlotte lectuur toe te laten. In eenzelfde filosofie kunnen de opgenomen tabellen met annuïteitsfactoren de investeringsanalyse vergemakkelijken. De ijverige student en de leergierige financieel manager vinden er bovendien ook de oplossingen van de oefeningen.


Rudy Aernoudt studeerde economie en wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Leuven en Europese economie aan het Europacollege te Brugge. Hij is professor Corporate Finance aan de universiteiten van Gent en Nancy en chief economist bij de Europese Commissie. Hij startte zijn loopbaan als kredietmanager bij een Belgische grootbank. Hij was kabinetschef economie zowel op Europees, federaal, Waals als Vlaams niveau, secretaris-generaal van het departement economie, wetenschappen en innovatie en directeur-generaal van One laptop per Child, een spin-off van MIT.
Hoofdstukken

Inhoud (p. 0)

HOOFDSTUK 1. Financieringslandschap (p. 1)

HOOFDSTUK 2. Financieel Management (p. 17)

HOOFDSTUK 3. Waardering (p. 103)

HOOFDSTUK 4. Kredietfinanciering (p. 131)

HOOFDSTUK 5. Mezzanine (p. 191)

HOOFDSTUK 6. Formeel Risicokapitaal (p. 201)

HOOFDSTUK 7. Business Angels (p. 245)

HOOFDSTUK 8. Lovemoney en Crowdfunding (p. 297)

HOOFDSTUK 9. De Uitgifte van Aandelen (p. 319)

HOOFDSTUK 10. De Bazel-Akkoorden (p. 331)

Algemeen Besluit (p. 397)

Bijlagen (p. 399)

Literatuur (p. 435)

Trefwoordenregister (p. 441)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met Iris Ruts (i.ruts@intersentia.be).


bordboek
6.93 MB
Oplossingen cases
122.88 kB
PPT_Inleiding (mei 2017)
897.5 kB
PPT_Faling (mei 2017)
120.2 kB
PPT_Investeringsanalyse (mei 2017)
420 kB
PPT_Hoeveel is mijn onderneming waard (mei 2017)
482 kB
PPT_Kredieten en risicoanalyse (mei 2017)
462 kB
PPT_Banken (mei 2017)
421.6 kB
PPT_Risicokapitaal (mei 2017)
1.13 MB
PPT_BA (mei 2017)
702 kB
PPT_Basel II (mei 2017)
327.74 kB
PPT_Meerkeuzevragen
161.67 kB

Over de reeks

Toegepast

De reeks Toegepast omvat uitgewerkte en praktijkgerichte studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun overzichtelijke structuur en zijn zodanig uitgewerkt dat zij zo veel mogelijk aanleunen bij de praktijk.

Meer over deze reeks