Financieel boekhouden (derde editie)

In dit boek bespreken de auteurs uitvoerig alle rubrieken van de jaarrekening en de bijbehorende rekeningen, met verwijzingen naar het boekhoudrecht en naar de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

* Vele voorbeelden verduidelijken de boekhoudkundige technieken en de Belgische boekhoudregels.
* Geactualiseerd n.a.v. het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Auteur(s):
Ann Gaeremynck, Alexandra Van den Abbeele, Marleen Willekens
boek | verschenen | 3e editie
september 2020 | xxiv + 530 blz.

Paperback
€ 62,-


ISBN 9789400011328


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 45,-

Inhoud

Financieel boekhouden is bestemd voor studenten hoger onderwijs en voor diegenen die zich meer willen verdiepen in de verschillende aspecten van het boekhouden. Aan de hand van vele voorbeelden worden de boekhoudkundige technieken en de verschillende Belgische boekhoudregels verduidelijkt en omgezet in de praktijk.
Alle rubrieken van de jaarrekening en de bijbehorende rekeningen komen in dit boek uitvoerig aan bod, met waar nodig verwijzingen naar het boekhoudrecht en naar de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.
ANN GAEREMYNCK is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van
de KU Leuven.
ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE is hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde
van de KU Leuven.
MARLEEN WILLEKENS is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde
van de KU Leuven.

Inhoudsopgave

Deel I. Het boekhoudkundig proces

Hoofdstuk 1. Boekhouden: definitie en situering (p. 1)

Hoofdstuk 2. Basisaspecten van financieel boekhouden: dubbel boekhouden, balans en resultatenrekening (p. 11)

Hoofdstuk 3. Het boeken van transacties in het journaal en het grootboek (p. 23)

Hoofdstuk 4. Het boeken van eindejaarsverrichtingen en de afsluiting van het boekjaar (p. 45)

Hoofdstuk 5. Toepassing van het boekhoudproces (p. 65)

Deel II. Balans

Hoofdstuk 1. Actief van de balans (p. 145)

Hoofdstuk 2. Passief van de balans (p. 305)

Deel III. Resultatenrekening en -verwerking

Hoofdstuk 1. Credit van de resultatenrekening (p. 369)

Hoofdstuk 2. Debet van de resultatenrekening (p. 379)

Deel IV. Toelichting en orderekening

Deel IV. Toelichting en orderekening (p. 423)

Bijlagen (p. 445)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Hoofdstuk 1. Boekhouden: definitie en situering (p. 1)
Hoofdstuk 2. Basisaspecten van financieel boekhouden: dubbel boekhouden, balans en resultatenrekening (p. 11)
Hoofdstuk 3. Het boeken van transacties in het journaal en het grootboek (p. 23)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met hogeronderwijs@intersentia.be.