Financieel beleid in de onderneming toegepast

Dit handboek stoomt studenten en starters helemaal klaar voor de opstart van hun eigen bedrijf. Alle belangrijke fasen en valkuilen om een succesvolle onderneming uit te bouwen komen immers aan bod.
Auteur(s):
Mieke Kimpe, Kurt Kegels, Jeroen Peeters
Reeks:
Toegepast
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
augustus 2017 | xii + 258 blz.

Paperback
€ 55,-


ISBN 9789400008182


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud

Dit handboek stoomt studenten en starters helemaal klaar voor de opstart van hun eigen bedrijf. Alle belangrijke fasen en valkuilen om een succesvolle onderneming uit te bouwen komen immers aan bod.

Een goed idee kan potentieel de basis vormen voor de opstart van een onderneming. Maar zo eenvoudig is het uiteraard niet. Dit idee moet immers omgezet worden in een concrete strategie, met de nodige vertaling in een marketing- en financieel plan.

De auteurs schenken vooral aandacht aan het financiële luik. Het financieel plan is immers verplicht bij de opstart van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Na de keuze van een geschikte ondernemingsvorm, wordt vervolgens dieper ingegaan op de belangrijkste elementen van de jaarrekening, de balans en de resultatenrekening.

Eens de financiële prognoses zijn opgemaakt en de verschillende deelbudgetten zorgvuldig zijn bepaald, besteden de auteurs aandacht aan de financieringsbehoefte. Zo kunnen tal van verstrekkers van zowel eigen als vreemd vermogen bij de opstart of in een latere levensfase worden aangesproken.

Tijdens het bestaan van de onderneming is het bovendien de taak van het management om de financiële gezondheid op te volgen. Een financiële analyse geeft een algemeen beeld van het financiële evenwicht van het bedrijf, geeft aan of er voldoende geld aanwezig is en of investeringen en financiële middelen voldoende renderen.

Tot slot komen de verschillende aspecten van een bedrijfsovername en een beursintroductie uitgebreid aan bod.

Dit handboek toetst de theorie steeds aan een gevalstudie van een onderneming in drie verschillende levensfasen. Deze link met de praktijk en tal van voorbeelden maken dit boek uitermate geschikt voor zowel studenten als jonge ondernemers.

Hoofdstukken

Inhoud (p. 0)

Hoofdstuk 1: Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 2: Gevalstudie (p. 3)

Hoofdstuk 3: Strategie (p. 17)

Hoofdstuk 4: Keuze ondernemingsvorm (p. 29)

Hoofdstuk 5: Jaarrekening (p. 37)

Hoofdstuk 6: Financieel plan (p. 49)

Hoofdstuk 7: Financieringsbehoefte (p. 91)

Hoofdstuk 8: Financiële analyse (p. 137)

Hoofdstuk 9: Overname van de onderneming (p. 197)

Hoofdstuk 10: Beursintroductie (p. 237)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met Iris Ruts (i.ruts@intersentia.be).


Oefeningen
208.86 kB
Oplossingen
232.33 kB
PPT Deel 1
2.63 MB
PPT Deel 2
3.21 MB
PPT Deel 3
3.08 MB
PPT Deel 4
2.72 MB
PPT Deel 5
2.89 MB
PPT Deel 6
4.22 MB
PPT Deel 7
2.95 MB
PPT Deel 8
5.31 MB
PPT Deel 9
3.19 MB
PPT Deel 10
2.68 MB

Over de reeks

Toegepast

De reeks Toegepast omvat uitgewerkte en praktijkgerichte studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun overzichtelijke structuur en zijn zodanig uitgewerkt dat zij zo veel mogelijk aanleunen bij de praktijk.

Meer over deze reeks