Financieel beleid in de onderneming toegepast (tweede editie)

Dit handboek stoomt studenten en starters helemaal klaar voor de opstart van hun eigen bedrijf. Alle belangrijke fasen en valkuilen om een succesvolle onderneming uit te bouwen komen immers aan bod. Een goed idee kan potentieel de basis vormen voor de opstart van een onderneming. Maar zo eenvoudig is het uiteraard niet. Dit idee moet immers omgezet worden in een concrete strategie, met de nodige vertaling in een marketing- en financieel plan.

Auteur(s):
Kurt Kegels, Mieke Kimpe, Jeroen Peeters
Reeks:
Toegepast
Volume:
boek | uitverkocht | 2e editie
juni 2019 | xii + 264 blz.

Paperback
€ 55,-


ISBN 9789400010598

Uitverkocht


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud

Dit handboek stoomt studenten en starters helemaal klaar voor de opstart van hun eigen bedrijf. Alle belangrijke fasen en valkuilen om een succesvolle onderneming uit te bouwen komen immers aan bod. Een goed idee kan potentieel de basis vormen voor de opstart van een onderneming. Maar zo eenvoudig is het uiteraard niet. Dit idee moet immers omgezet worden in een concrete strategie, met de nodige vertaling in een marketing- en financieel plan.

De auteurs schenken vooral aandacht aan het financiële luik. Het financieel plan is immers verplicht bij de opstart van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Na de keuze van een geschikte ondernemingsvorm, wordt vervolgens dieper ingegaan op de belangrijkste elementen van de jaarrekening, de balans en de resultatenrekening.

Eens de financiële prognoses zijn gemaakt en de verschillende deelbudgetten zorgvuldig zijn bepaald, besteden de auteurs aandacht aan de financieringsbehoefte. Zo kunnen tal van verstrekkers van zowel eigen als vreemd vermogen bij de opstart of in een latere levensfase worden aangesproken.

Tijdens het bestaan van de onderneming is het bovendien de taak van het management om de financiële gezondheid op te volgen. Een financiële analyse geeft een algemeen beeld van het financiële evenwicht van het bedrijf, geeft aan of er voldoende geld aanwezig is en of investeringen en financiële middelen voldoende renderen. Tot slot komen de verschillende aspecten van een bedrijfsovername en een beursintroductie uitgebreid aan bod.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 2. Gevalstudie (p. 3)

Hoofdstuk 3. Strategie (p. 17)

Hoofdstuk 4. Keuze ondernemingsvorm (p. 31)

Hoofdstuk 5. Jaarrekening (p. 41)

Hoofdstuk 6. Financieel plan (p. 53)

Hoofdstuk 7. Financieringsbehoefte (p. 95)

Hoofdstuk 8. Financiële analyse (p. 141)

Hoofdstuk 9. Overname van de onderneming (p. 201)

Hoofdstuk 10. Beursintroductie (p. 243)

Bibliografie (p. 261)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met hogeronderwijs@intersentia.be.


Presentaties in pdf H1-H10
6.32 MB
Presentaties in pptx H1-H10
11.87 MB
Actualiteitsbijdragen H4-H10
177.44 kB
opgaven en oplossingen H6-H9
1.46 MB
Elektronische oefeningen

Over de reeks

Toegepast

Praktijkgerichte studieboeken
Uiteenlopende vakgebieden
Met oefeningen en praktijkvoorbeelden

Meer over deze reeks