Financieel beheer voor KMO's

De nieuwe tweede editie is beschikbaar vanaf september 2018 en kunt u hier bestellen. 

Dit boek behandelt de belangrijkste vraagstukken inzake ondernemingsfinanciering (corporate finance). Zowel het aantrekken van financiële middelen (de financieringsbeslissing) als het aanwenden ervan (de investeringsbeslissing) komen aan bod.

Auteur(s):
Eddy Laveren, Peter-Jan Engelen
boek | verschenen | 1e editie
januari 2014 | xii + 244 blz.

Paperback
€ 50,-


ISBN 9789400004672


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud

Dit boek behandelt de belangrijkste vraagstukken inzake ondernemingsfinanciering (corporate finance). Zowel het aantrekken van financiële middelen (de financieringsbeslissing) als het aanwenden ervan (de investeringsbeslissing) komen aan bod. Het boek Financieel Beheer voor KMO’s is een zeer toegankelijk basiswerk inzake ondernemingsfinanciering, waarin de lezer heel wat wegen en middelen worden aangereikt om waarde te creëren voor de onderneming.
Het boek heeft de juiste mix van theoretische onderbouw en praktische toepasbaarheid door het geheel te illustreren aan de hand van cijfervoorbeelden en resultaten van empirisch onderzoek. Het boek laat duidelijk zien hoe de diverse concepten gebruikt kunnen worden in het dagelijkse financiële beheer van KMO’s. Tevens vindt de lezer talrijke literatuurreferenties die hem toelaten bepaalde aspecten verder uit te diepen.

Het boek richt zich zowel tot (bedrijfs)economiestudenten van universiteiten en hogescholen als tot managers die de nodige kennis inzake financieel beheer willen verwerven of hun vroegere kennis wensen te actualiseren.

Hoofdstukken

Inhoudstafel (p. 0)

HOOFDSTUK 1. Draagwijdte van het financieel beheer (p. 1)

HOOFDSTUK 2. Inleiding tot de jaarrekening (p. 19)

HOOFDSTUK 3. Financiële analyse (p. 29)

HOOFDSTUK 4. Financiële planning (p. 79)

HOOFDSTUK 5. Een overzicht van de financieringsvormen (p. 99)

HOOFDSTUK 6. Financiering van KMO’s in België (p. 125)

HOOFDSTUK 7. Het gebruik van alternatieve financiering bij de overdracht van KMO’s (p. 151)

HOOFDSTUK 8. De kapitaalkost van de onderneming (p. 161)

HOOFDSTUK 9. Beoordeling en selectie van investeringsprojecten (p. 179)

HOOFDSTUK 10. Alternatieve NPV-modellen (p. 227)