Familiaal vermogensrecht in essentie (vijfde editie)

Dit handboek biedt een inleiding op de technische materie van het familiaal vermogensrecht, met een bespreking van de basisprincipes, o.a. van het nieuwe erfrecht. Een algemene bibliografie en beperkte bibliografieën bij aanvang van ieder hoofdstuk verwijzen de geinteresseerde lezer door naar meer gespecialiseerde literatuur.

- Uitgelezen introductie voor wie vertrouwd wil raken met de elementaire regels van het Belgische familiaal vermogensrecht.
- Met beknopt voetnotenapparaat.

Auteur(s):
Renate Barbaix
Reeks:
In essentie
Volume:
boek | verschenen | 5e editie
september 2022 | 436 blz.

Paperback
€ 83,-


ISBN 9789400014930


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-

Inhoud

Het Belgische familiaal vermogensrecht is een relatief complexe en technische materie, die recent belangrijke wijzigingen heeft ondergaan. Dit boek wijdt de lezer in deze technische materie in met een bespreking van de basisprincipes, met aandacht voor de recente aanpassingen in het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het giftenrecht.

Het vormt daarom een uitgelezen introductie voor wie vertrouwd wil raken met de elementaire regels van het nieuwe Belgische familiaal vermogensrecht. Het voetnotenapparaat is bewust beknopt gehouden. Een algemene bibliografie en beperkte bibliografieën bij aanvang van ieder hoofdstuk verwijzen de geïnteresseerde lezer door naar de meer gespecialiseerde literatuur.

Een omstandige toelichting en diepgaandere bespreking van het familiaal vermogensrecht is te vinden in het Handboek Familiaal vermogensrecht van dezelfde auteur, waarvan binnenkort een volledig herwerkte editie verschijnt met een omstandige bespreking van de regels van het nieuwe familiaal vermogensrecht.

Over de auteur

Renate Barbaix is hoogleraar Familiaal vermogensrecht aan de Universiteit Antwerpen en was in die hoedanigheid lid van de expertengroep die zich in opdracht van de minister van Justitie heeft gebogen over de hervorming van het familiaal vermogensrecht. Zij is een veelgevraagd spreker en is auteur van meer dan 200 boeken en bijdragen in boeken en tijdschriften. Zij is tevens advocaat aan de balie van Antwerpen (ECGB Advocaten).

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Over de reeks

In essentie

De reeks In essentie omvat inleidende studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun beknopte en duidelijke structuur. Het zijn uitgaven die op een didactische manier de student de basiskennis van een bepaald vakgebied bijbrengen.

Meer over deze reeks