Familiaal vermogensrecht in essentie (vierde editie)

Deze nieuwe vierde editie van het boek wijdt de lezer in de technische materie van het familiaal vermogensrecht met een bespreking van de basisprincipes, onder andere van het nieuwe erfrecht. Het boek vormt daarom een uitgelezen introductie voor wie vertrouwd wil raken met de elementaire regels van het Belgische familiaal vermogensrecht.

Auteur(s):
Renate Barbaix
Reeks:
In essentie
Volume:
boek | verschenen | 4e editie
september 2018 | xxii + 422 blz.

Paperback
€ 55,30 € 79,-


ISBN 9789400009851


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-

Inhoud

Deze nieuwe vierde editie van het boek wijdt de lezer in de technische materie van het familiaal vermogensrecht met een bespreking van de basisprincipes, onder andere van het nieuwe erfrecht. Het boek vormt daarom een uitgelezen introductie voor wie vertrouwd wil raken met de elementaire regels van het Belgische familiaal vermogensrecht.

Inhoudsopgave

Deel 1. Relatievermogensrecht Titel 1. Huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1. Het primaire stelsel (p. 1)

Hoofdstuk 2. Secundair huwelijksvermogensrecht (p. 33)

Deel 1. Relatievermogensrecht Titel 2. Samenwoningsvermogensrecht

Hoofdstuk 1. Wettelijke samenwoning (p. 157)

Hoofdstuk 2. Feitelijke samenwoning (p. 173)

Deel 2. Erfrecht

Inleiding (p. 177)

Hoofdstuk 1. Het openvallen van de nalatenschap (p. 187)

Hoofdstuk 2. Erfbekwaamheid (p. 191)

Hoofdstuk 3. Overgang van de nalatenschap (p. 201)

Hoofdstuk 4. Wettelijke devolutie (p. 207)

Hoofdstuk 5. Conventionele devolutie (p. 277)

Deel 3. Giften

Hoofdstuk 1. Giften (algemeen) (p. 331)

Hoofdstuk 2. Schenkingen (p. 369)

Hoofdstuk 3. Testamenten (p. 397)

Over de reeks

In essentie

De reeks In essentie omvat inleidende studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun beknopte en duidelijke structuur. Het zijn uitgaven die op een didactische manier de student de basiskennis van een bepaald vakgebied bijbrengen.

Meer over deze reeks