Europese btw-rechtspraak 1970-2003

Deze bundel biedt een volledig en systematisch geordend overzicht van de talrijke arresten van het Hof van Justitie, aangevuld met de beperkte rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake BTW.
Auteur(s):
Luk Vandenberghe
boek | uitverkocht | 1e editie
maart 2004 | 850 blz.

Paperback
€ 125,-


ISBN 9789050953559

Uitverkocht


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 40,-

Inhoud

De BTW-wetgeving is zeer omvangrijk en bovendien ook zeer complex geworden. Het wordt dan ook altijd moeilijker om de BTW-regels correct toe te passen en, meer nog, om ze goed te verstaan.

Een goed begrip van deze wetgeving is onmogelijk geworden zonder kennis van de Europese BTW-rechtspraak, die trouwens bindend is voor de nationale overheid. Het Hof van Justitie zorgt inderdaad al ruim dertig jaar voor uitleg en verduidelijking en soms ook voor zeer verrassende interpretaties van de BTW-wetgeving.

Deze bundel biedt een volledig en systematisch geordend overzicht van de talrijke arresten van het Hof van Justitie, aangevuld met de beperkte rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake BTW. Alle relevante beslissingen van 1970 tot midden 2003 komen aan bod, met een korte samenvatting van de feiten en de rechtsvragen. Dit overzicht omvat trouwens niet alleen de rechtspraak betreffende de basiswetgeving (de Tweede en de Zesde BTW-richtlijn) maar ook de beslissingen die gebaseerd zijn op het EG-Verdrag of de bijzondere richtlijnen in verband met BTW-vrijstellingen.

Een gedetailleerde inhoudstafel laat de lezer toe om snel en gemakkelijk zijn weg te vinden in deze rijke verzameling.

Inhoud

Inhoudsopgave (p. 0)

I. RECHTSPRAAK HOF VAN JUSTITIE

1. MATERIEEL TOEPASSINGSGEBIED – Art. 2, Zesde richtlijn (p. 1)

2. TERRITORIALE WERKINGSSFEER (p. 33)

3. BELASTINGPLICHTIGE – Art. 4, Zesde richtlijn (p. 41)

4. LEVERINGEN EN GELIJKGESTELDE HANDELINGEN – Art. 5, Zesde richtlijn (p. 113)

5. DIENSTEN EN GELIJKGESTELDE HANDELINGEN – Art. 6, Zesde richtlijn (p. 139)

6. INVOER – Art. 7, Zesde richtlijn (p. 157)

7. PLAATS – Art. 9, Zesde richtlijn (p. 167)

8. VERSCHULDIGDHEID EN OPEISBAARHEID – Art. 10, Zesde richtlijn (p. 203)

9. MAATSTAF VAN HEFFING – Art. 11, Zesde richtlijn (p. 213)

10. TARIEF – Artn. 12 en 28, lid 2, Zesde richtlijn (p. 287)

11. VRIJSTELLINGEN – Artn. 13-15 en 28, Zesde richtlijn (p. 313)

12. AFTREK EN TERUGGAAF – Art. 17 – 20, Zesde richtlijn en Achtste richtlijn (p. 489)

13. VOLDOENINGSPLICHT – Art. 21, Zesde richtlijn (p. 607)

14. ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN – Art. 22, Zesde richtlijn (p. 613)

15. LANDBOUWREGELING – Art. 25, Zesde richtlijn (p. 625)

16. REISBUREAUS – Art. 26, Zesde richtlijn (p. 629)

17. AFWIJKINGEN T.A.V. DE ZESDE RICHTLIJN – Art. 27, Zesde richtlijn (p. 651)

18. TWEEDEHANDSGOEDEREN – Art. 32, Zesde richtlijn (opgeheven) (p. 679)

19. VERBOD OP ANDERE OMZETBELASTINGEN – Art. 33, Zesde richtlijn (en art. 1, Eerste richtlijn) (p. 693)

20. EG-VERDRAG (p. 737)

21. RICHTLIJN 69/169 (p. 775)

22. RICHTLIJNEN 83/182 EN 83/183 (p. 799)

23. TOEPASSING VAN DE EUROPESE RECHTSPRAAK (p. 817)

II. RECHTSPRAAK EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS

24. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE STAAT WEGENS NIET-TIJDIGE OMZETTING VAN EEN BTW-RICHTLIJN (p. 835)

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE ARRESTEN (p. 849)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE ARRESTEN (p. 849)

Ook interessant voor u: