Erfrecht & giften (derde herwerkte editie)

Deze derde editie van het boek schetst de elementaire regels van het erfrecht en de giften. Om door de bomen het bos te blijven zien, moet men de basisconcepten beheersen en deze telkens weer kritisch, met een frisse en open blik, herbekijken vanuit het perspectief van een nieuwe concrete vraag of dossier.

Auteur(s):
René Dekkers, Hélène Casman, Alain-Laurent Verbeke, Elisabeth Alofs
boek | verschenen | 3e editie
oktober 2018 | xxii + 364 blz.

Paperback
€ 64,40 € 92,-


ISBN 9789400009912


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-

Inhoud

Erfrecht & giften schetst de elementaire regels van dit vakgebied. Iedereen die in de praktijk complexe dossiers behandelt, weet hoe belangrijk het is om niet te verdrinken in al te technische details en zich niet te verliezen in oeverloze theoretische redeneringen. Om door de bomen het bos te blijven zien, moet men de basisconcepten beheersen en deze telkens weer kritisch, met een frisse en open blik, herbekijken vanuit het perspectief van een nieuwe concrete vraag of dossier.

Dit boek is beknopt en beperkt zich tot de essentie. Ook het voetnotenapparaat is beperkt gehouden. De doctrine wordt vermeld in een algemene bibliografie en in een specifieke literatuurlijst bij de aanvang van elk hoofdstuk. Dit is niet alleen een goed studieboek voor studenten, maar ook een handig naslagwerk voor praktijkjuristen, advocaten, notarissen en magistraten. Niemand is ooit volleerd in het recht, en zeker niet in het familiaal vermogensrecht.

Inhoudsopgave

Deel I. Erfrecht

Hoofdstuk 1. Erven (p. 1)

Hoofdstuk 2. Erfbekwaamheid (p. 9)

Hoofdstuk 3. Wettelijke erfgerechtigden: verwanten (p. 17)

Hoofdstuk 4. De langstlevende echtgenote (p. 37)

Hoofdstuk 5. De langstlevende wettelijk samenwonende levensgenote (p. 61)

Hoofdstuk 6. De Staat als onregelmatige erfopvolger (p. 71)

Hoofdstuk 7. Anomale erfopvolging (p. 73)

Hoofdstuk 8. Hoe de nalatenschap verkregen wordt (p. 75)

Hoofdstuk 9. Geen keuze vooraf: geen erfovereenkomsten? (p. 87)

Hoofdstuk 10. Verdeling van de nalatenschap (p. 103)

Deel II. Giften

Hoofdstuk 1. Giften en rechtshandelingen onder kosteloze titel (p. 145)

Hoofdstuk 2. Algemene regels voor giften (p. 157)

Hoofdstuk 3. Schenkingen (p. 191)

Hoofdstuk 4. Legaten of testamentaire giften (p. 229)

Hoofdstuk 5. Drie bijzondere giften (p. 281)

Hoofdstuk 6. De globale erfovereenkomst (p. 287)

Deel III. Reserve en beschikbaar deel

Hoofdstuk 1. De reserve (p. 297)

Hoofdstuk 2. Omvang van de reserve (p. 305)

Hoofdstuk 3. Essentiële kenmerken (p. 309)

Hoofdstuk 4. Werking van de reserve (p. 319)

Hoofdstuk 5. Reserve van de langstlevende echtgenote (p. 341)

Ook interessant voor u: