Eredoctoraat prof. dr. James Whitman

Dit boekje geeft via twee korte bijdragen een origineel en uniek inzicht in de correlatie tussen de begrippen ‘religion’ en ‘personal honor’ enerzijds en het ’recht’ anderzijds.
Reeks:
Acta Falconis
Volume:
9
boek | verschenen | 1e editie
april 2015 | vi + 58 blz.

Paperback
€ 17,50 € 25,-


ISBN 9789400006522

Inhoud

Dit boekje geeft via twee korte bijdragen een origineel en uniek inzicht in de correlatie tussen de begrippen ‘religion’ en ‘personal honor’ enerzijds en het ’recht’ anderzijds. James Whitman plaatst het recht in een ruimer cultureel en historisch perspectief, waardoor zijn werk verruimend en verrijkend is voor elke jurist. In deze uitgave vindt u de weergave van de toespraak van professor Whitman die hij gaf aan de KU Leuven en de KULAK ter gelegenheid van de uitreiking van zijn eredoctoraat.

James Whitman is sinds 1994 professor aan de Yale Law School.

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Over de reeks

Acta Falconis

The series Acta Falconis contains the most important inaugural lectures of the Law Faculty of Leuven University. The volumes reflect on diverse issues in law and society.

Meer over deze reeks