Emile & Ferdinand - Nummer 18

           

Nummer 18 (2021/1)

Inhoud:

 • KUNSTRECHT: Kunstrecht, kunst en recht, recht en kunst - Interview met Oliver Lenaerts
 • TO BEWIJS OR NOT TO BEWIJS: Het lot van onrechtmatig bewijs - Interview met Jachin Van Doninck
 • AANSPRAKELIJKHEID: Over waarschuwingen, instructies, disclaimers en andere technieken tot eenzijdige exoneratie
  - Interview met Thomas Verheyen
 • JURIDISCHE ACTOREN: Naar een optimaler gebruik van bemiddeling, in partnerschap met de advocatuur
  - Interview met Tom Wijnant
 • HOMMAGE
  • Jean-Pierre Blumberg
  • Anne-Marie Van den Bossche
  • Claude Wantiez
 • Niet te missen data

Doorblader dit nummerDe Bemiddelingsparadox
Voor elk nummer stelt Emile & Ferdinand u een infografiek voor, een andere manier om de inhoud van een artikel in ons magazine te presenterenOntdek alle nummers online