Eerste verkenning van een nieuw gerechtelijk landschap

Door diverse wetten wordt het gerechtelijke landschap vanaf 1 september 2014 grondig gewijzigd. Niet alleen werd vanaf 1 april 2014 het aantal gerechtelijke arrondissementen verminderd, maar ook de bevoegdheden van de diverse rechtscolleges worden vanaf 1 september 2014 herschikt.
Auteur(s):
Dirk Scheers, Pierre Thiriar
boek | verschenen | 1e editie
september 2014 | xii + 204 blz.

Paperback
€ 57,-


ISBN 9789400005549


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 39,-

Inhoud

Door diverse wetten wordt het gerechtelijk landschap vanaf 1 september 2014 grondig gewijzigd. Niet alleen werd vanaf 1 april 2014 het aantal gerechtelijke arrondissementen verminderd, maar ook de bevoegdheden van de diverse rechtscolleges worden vanaf 1 september 2014 herschikt. De duidelijke en overzichtelijke structuur die bij de invoering van het Gerechtelijk Wetboek een doelstelling was, is daarbij voor een stuk verloren gegaan.

Dit boek wil een wegwijzer zijn in het vernieuwde gerechtelijk landschap zoals dat eruitziet na 1 september 2014. Het geeft een overzicht van de nieuwe rechterlijke organisatie en de gewijzigde bevoegdheden van de rechtscolleges, inzonderheid van de rechtbanken van koophandel en de vredegerechten. Ook de invoering van de familie- en jeugdrechtbank als een nieuwe sectie binnen de rechtbank van eerste aanleg maakte een aanpassing van heel wat bevoegdheidsregels noodzakelijk.

Advocaten, magistraten, gerechtsdeurwaarders, kortom alle practici van het procesrecht zullen hun weg moeten vinden in de nieuwe regelgeving en taakverdeling. Deze wegwijzer is dan ook een onmisbaar instrument om een antwoord te kunnen geven op de eerste vragen die zullen rijzen.

Inhoudsopgave

DEEL I. RECHTERLIJKE ORGANISATIE

DEEL I. RECHTERLIJKE ORGANISATIE (p. 1)

DEEL II.BEVOEGDHEID

TITEL I. BEGRIPSOMSCHRIJVING (p. 83)

TITEL II. RECHTSKARAKTER (p. 89)

TITEL III. ALGEMENE BEGINSELEN (p. 99)

TITEL IV. BEVOEGDHEIDSREGELING (p. 117)