Eerlijke en vrije mededinging: wijsheid is maat

Bestel nu reeds het boek aan voorintekenprijs en laat u opnemen in de lijst van voorintekenaars!

Het boek is een eerbetoon aan prof. dr. Anne-Marie Van den Bossche vanuit de Onderzoeksgroep Onderneming & Recht (Universiteit Antwerpen), waarvan zij meerdere jaren woordvoerder was. Het bundelt bijdragen over actuele mededingingsrechtelijke thema’s. Naar aanleiding van de publicatie van dit boek organiseert de rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen een academische zitting op donderdag 18 november 2021. Voorafgaand aan deze academische zitting houdt de Onderzoeksgroep Onderneming & Recht een studienamiddag, eveneens te Antwerpen

Editor(s):
Gert Straetmans, Jan Blockx
boek | verwacht | 1e editie
november 2021 | 250 blz.

Hardback
€ 80,- € 120,-


ISBN 9789400013858


Korting geldig tot 01 oct 2021


Verschijnt 1 november 2021

Inhoud

Bestel nu reeds het boek aan voorintekenprijs en laat u opnemen in de lijst van voorintekenaars!*

Dit boek brengt hulde aan prof. dr. Anne-Marie Van den Bossche, die veel te vroeg is overleden op 31 juli 2020. Het boek is een eerbetoon vanuit de onderzoeksgroep Onderneming en Recht (Universiteit Antwerpen), waarvan zij meerdere jaren woordvoerder was. Het bundelt bijdragen van leden van de onderzoeksgroep over actuele mededingingsrechtelijke thema’s, waaraan Anne-Marie Van den Bossche in haar indrukwekkende academische loopbaan aan de universiteiten van Antwerpen (1999-2020) en Nijmegen (2000-2007) veel aandacht heeft besteed.

Het boek ‘Vrije en eerlijke mededinging’ neemt mededingingsrecht ruim en draagt ‘wijsheid is maat’ als ondertitel. Anne-Marie Van den Bossche heeft diezelfde ondertitel gebruikt in een bijdrage van 2012 over samenwerking tussen concurrenten. Dergelijke literaire, soms wat mysterieuze uitdrukkingen, kwamen geregeld terug in haar artikelen. Zonder het tot haar persoonlijk credo te poneren, is de uitdrukking ook typerend voor haar.
Het boek heeft twee delen. Het eerste deel legt de nadruk op bepaalde actuele ontwikkelingen in het mededingingsrecht. De recentste uitdagingen op het gebied van private handhaving, staatssteun en fiscaliteit, alsook nieuwe Europese ontwikkelingen, zoals de Digital Markets Act en de European Green Deal, komen hierin aan bod.
Het tweede deel bestudeert een andere actuele rechtsevolutie, met name die waarin de wetgever groeiende belangstelling heeft voor de onderneming als beschermwaardige (zwakkere) entiteit. In dit deel wordt niet alleen de recente Belgische wet van 4 april 2019 bestudeerd, maar krijgen ook de regels over niet-concurrentiebedingen voor aandeelhouders en bestuurders, de posities van schuldeisers en schuldenaars in insolventieprocedures en auteurs in auteurscontracten uitvoerig aandacht.

Naar aanleiding van de publicatie van dit boek organiseert de Faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen een academische zitting ter ere van prof. dr. Anne-Marie Van den Bossche op donderdag 18 november 2021, aanvang om 17u00. Voorafgaand aan deze academische zitting houdt de onderzoeksgroep Onderneming en Recht een studienamiddag (ontvangst vanaf 13u30) eveneens te Antwerpen.

*Voorintekenprijs tot 30 september 2021: 80 euro. Nadien betaalt u 120 euro.
Het boek zal verschijnen in september 2021.
U kunt nu reeds een exemplaar reserveren aan voorintekenprijs door een e-mail te sturen naar mail@intersentia.be. Vermeld bij uw bestelling of u wenst opgenomen te worden in de lijst der voorintekenaars en bezorg ons de volgende gegevens: naam, voornaam en functie. Voorintekenprijs alleen geldig bij rechtstreekse bestelling bij Intersentia.

Als u het boek via het winkelwagentje op de website bestelt, gelieve in het vakje ‘Opmerkingen’ op de betaalpagina aan te geven of u wenst opgenomen te worden in de lijst der voorintekenaars en vermeld dan naam, voornaam en functie

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.