Eerlijke en vrije mededinging: wijsheid is maat

Het boek is een eerbetoon aan prof. dr. Anne-Marie Van den Bossche vanuit de Onderzoeksgroep Onderneming & Recht (Universiteit Antwerpen), waarvan zij meerdere jaren woordvoerder was. Het bundelt bijdragen over actuele mededingingsrechtelijke thema’s.

Editor(s):
Gert Straetmans, Jan Blockx
boek | verschenen | 1e editie
november 2021 | xl + 160 blz.

Hardback
€ 120,-


ISBN 9789400013858

Inhoud

Dit boek brengt hulde aan prof. dr. Anne-Marie Van den Bossche, die veel te vroeg is overleden op 31 juli 2020. Het boek is een eerbetoon vanuit de onderzoeksgroep Onderneming en Recht (Universiteit Antwerpen), waarvan zij meerdere jaren woordvoerder was. Het bundelt bijdragen van leden van de onderzoeksgroep over actuele mededingingsrechtelijke thema’s, waaraan Anne-Marie Van den Bossche in haar indrukwekkende academische loopbaan aan de universiteiten van Antwerpen (1999-2020) en Nijmegen (2000-2007) veel aandacht heeft besteed.

Het boek ‘Vrije en eerlijke mededinging’ neemt mededingingsrecht ruim en draagt ‘wijsheid is maat’ als ondertitel. Anne-Marie Van den Bossche heeft diezelfde ondertitel gebruikt in een bijdrage van 2012 over samenwerking tussen concurrenten. Dergelijke literaire, soms wat mysterieuze uitdrukkingen, kwamen geregeld terug in haar artikelen. Zonder het tot haar persoonlijk credo te poneren, is de uitdrukking ook typerend voor haar.
Het boek heeft twee delen. Het eerste deel legt de nadruk op bepaalde actuele ontwikkelingen in het mededingingsrecht. De recentste uitdagingen op het gebied van private handhaving, staatssteun en fiscaliteit, alsook nieuwe Europese ontwikkelingen, zoals de Digital Markets Act en de European Green Deal, komen hierin aan bod.
Het tweede deel bestudeert een andere actuele rechtsevolutie, met name die waarin de wetgever groeiende belangstelling heeft voor de onderneming als beschermwaardige (zwakkere) entiteit. In dit deel wordt niet alleen de recente Belgische wet van 4 april 2019 bestudeerd, maar krijgen ook de regels over niet-concurrentiebedingen voor aandeelhouders en bestuurders, de posities van schuldeisers en schuldenaars in insolventieprocedures en auteurs in auteurscontracten uitvoerig aandacht.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

DEEL I. ACTUELE ONTWIKKELINGEN IN HET MEDEDINGINGSRECHT IN ENGE ZIN

Mededingingsrecht en de Europese Green Deal. Van een daadwerkelijke mededinging naar een duurzame mededinging? (p. 1)

Clementieprogramma’s en kartelschadevorderingen: beter een vogel in de hand … (p. 21)

Het voorstel van de (Europese) Wet Digitale Markten (Digital Market Act). Ex ante regels voor digitale poortwachters: grenzen aan het rijk van Amazon? (p. 35)

Fiscale ‘rulings’ als verboden staatssteun: een proeve van ‘contentanalyse’ (p. 53)

DEEL II. DE ONDERNEMING ALS BESCHERMINGSWAARDIGE ENTITEIT

De bescherming van de ‘zwakkere’ onderneming in B2B-contracten. Over posities van economische afhankelijkheid (p. 71)

Mogen aandeelhouders en bestuurders de vennootschap beconcurreren? (p. 97)

Insolventierecht en mededingingsrecht: living apart, belonging together? (p. 113)

Wanneer de Europese wetgever zich gaat bezighouden met auteurscontracten (p. 137)

Voorintekenlijst (p. 159)

Ook interessant voor u: