Een hernieuwde impuls voor de strijd tegen discriminatie / Redynamiser la lutte contre la discrimination

Gezien het aanhoudend hoge niveau van discriminatie in de Belgische samenleving is het meer dan ooit noodzakelijk na te denken over hoe de effectiviteit van de antidiscriminatiewetgeving kan worden verbeterd. Dit boek wil daartoe bijdragen. De onderzoekers analyseren mogelijke manieren om de wetgeving aan te passen aan opkomende vraagstukken.

Editor(s):
Sébastien Van Drooghenbroeck, Jogchum Vrielink, Patrick Wautelet, Julie Ringelheim
Reeks:
Discriminatierecht in theorie en praktijk
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
januari 2023 | xiv + 446 blz.

Paperback
€ 75,-


ISBN 9789400015692


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Gezien het aanhoudend hoge niveau van discriminatie in de Belgische samenleving is het meer dan ooit noodzakelijk na te denken over hoe de effectiviteit van de antidiscriminatiewetgeving kan worden verbeterd. Dit boek wil daartoe bijdragen.
De onderzoekers analyseren mogelijke manieren om de wetgeving aan te passen aan opkomende vraagstukken zoals de digitalisering van de samenleving, gebruikmaken van het potentieel van situatietests en mystery shopping, het verbeteren van de toegang tot bewijsmateriaal en het gebruik van buitengerechtelijke geschillenbeslechting, het inzetten van stimulansen om niet te discrimineren, het diversifiëren van sancties en het ontwikkelen van proactieve instrumenten om gelijkheid en diversiteit te bevorderen.

Vu la persistance d’un niveau élevé de discrimination dans la société belge, il est plus que jamais nécessaire de réfléchir aux moyens d’améliorer l’effectivité de la législation anti-discrimination. Cet ouvrage entend contribuer à cet objectif.
Des chercheures y analysent les voies possibles pour adapter la législation à des problématiques émergentes comme la digitalisation de la société, exploiter les potentialités des tests de situation et mystery shopping, améliorer l’accès à la preuve et l’usage des modes non judiciaires de règlement des différends, déployer des incitations à ne pas discriminer, diversifier les sanctions, et développer des outils proactifs visant à promouvoir l’égalité et la diversité.


Editors:
Julie Ringelheim est chercheure qualifiée au FRS-FNRS et Professeure à la faculté de droit de l’UCLouvain.
Sébastien van Drooghenbroeck est professeur à l’Université Saint-Louis Bruxelles (Faculté de droit, CIRC) et assesseur à la Section législation du Conseil d’Etat.
Jogchum Vrielink is (hoofd)docent aan de Université Saint-Louis Bruxelles (Faculteit Rechten, CIRC en SIEJ) en aan de KU Leuven (Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht).
Patrick Wautelet is hoogleraar aan de Rechtsfaculteit van de ULuik.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Over de reeks

Discriminatierecht in theorie en praktijk

In de tweetalige reeks Discriminatierecht in theorie en praktijk / Discrimination Law in Theory and Practice verschijnen studies die actuele ontwikkelingen in het discriminatierecht identificeren en duiden. De reeks is gericht zowel op academici als beleidsmakers.

Meer over deze reeks