Een andere kijk op sociale zekerheid

In dit boek geeft Jef Van Langendonck zijn eigen-zinnige visie op de hedendaagse problemen van de sociale zekerheid en put uit zijn lange wetenschappelijke loopbaan en rijke ervaring om oplossingen voor te stellen.

Auteur(s):
Jef Van Langendonck
boek | verschenen | 1e editie
januari 2009 | xix + 231 blz.

Paperback
€ 65,-


ISBN 9789050958721

Inhoud

In dit boek geeft Jef Van Langendonck zijn eigen-zinnige visie op de hedendaagse problemen van de sociale zekerheid.
De sociale zekerheid is een van de grootste verwezenlijkingen van de menselijke maatschappij, die voortdurend in beweging is. Om niet achterop te geraken moet ook de sociale zekerheid constant hervormd worden.
Het bestaande stelsel heeft veel zeer goede kanten, maar schiet ook op vele punten tekort. Het sleept te veel van zijn geschiedenis met zich mee en is te weinig toekomstgericht.
Het is op heel wat punten onlogisch en onrechtvaardig en blijft steken in oude formules, die geen oplossing bieden. De sociale zekerheid is bedoeld om de mens te bevrijden, maar beperkt vaak zijn vrijheid door onnodige regels en brengt ten slotte, net zoals Sinterklaas, alleen wat voor de rijke westerse landen, niet voor de andere helft van de wereld, die het meer nodig heeft. Kan daar allemaal wat aan gedaan worden?

Jef Van Langendonck was vele jaren hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de K.U. Leuven, gespecialiseerd in vergelijkende sociale zekerheid. Hij was bovendien secretaris-generaal van het Europees Instituut voor Sociale Zekerheid en werkte vaak als expert voor internationale projecten over heel de wereld.
De auteur put uit deze lange wetenschappelijke loopbaan en zijn rijke ervaring om oplossingen voor te stellen. Die zullen voor velen als utopisch verschijnen. Maar de hele sociale zekerheid is een utopie, die werkelijkheid geworden is.


"Hoewel geen traditioneel handboek, doch veeleer en rechtsfilosofisch werk, behoort 'Een andere kijk op sociale zekerheid' in de bibliotheek van iedereen die op één of andere manier kritisch en wetenschappelijk durft na te denken over ons socialezekerheidsstelsel."
in JTT, 30 september 2009

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.