Economische groei in Europa: eerst de crisis, dan het recht

In dit boek wordt de huidige economische en financiële crisis ontleed met een bijzondere nadruk op de antwoorden die het Europees recht hierop kan of wil bieden.
Editor(s):
Lieve Hoornaert, Anne-Marie Van den Bossche
Reeks:
Studies Europees Recht UA
Volume:
7
boek | verschenen | 1e editie
december 2011 | ix + 122 blz.

Paperback
€ 31,50 € 45,-


ISBN 9789400002784

Inhoud

In dit boek wordt de huidige economische en financiële crisis ontleed met een bijzondere nadruk op de antwoorden die het Europees recht hierop kan of wil bieden. Aandacht gaat naar de nieuwe regels voor het prudentiële toezicht in de financiële sector, het nieuwe grote herstelplan voor groei en werkgelegenheid (het ‘European Economic Recovery Plan for Growth and Jobs’), de versterking van de economische en monetaire unie en de eerste concrete aanzetten tot daadwerkelijk Europees economisch bestuur. Daarnaast wordt stilgestaan bij de rol die het privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsfiguren hebben gespeeld bij de totstandkoming, verspreiding en afwikkeling van de financiële crisis.
De voor de EU-lidstaten aanwijsbare effecten aangaande verantwoordelijke staatssteun en de potentieel verregaande gevolgen voor hun fiscale soevereiniteit worden onderzocht en toegelicht.
Dit boek biedt belangrijke inzichten en een waardevolle duiding voor eenieder die de Europese antwoorden op de huidige crisis beter wenst te begrijpen. Het richt zich dan ook tot juristen, onderzoekers, studenten en allen die belang stellen in de ontwikkeling van het (Europees) recht.

Met bijdragen van Luc Aucremanne, Robby Houben, Bruno Peeters en Anne-Marie Van den Bossche.

Inhoud

Inhoudstafel (p. 0)

De financiële crisis en privaatrecht (p. 1)

Over verantwoordelijkheids besef en waakzaamheid: staatssteun en/in de crisis (p. 33)

De fiscale soevereiniteit van de EU-lidstaten in het licht van de financiële en economische crisis (p. 71)

De crisis en het nieuwe financieel toezicht: hoe en waarom? (p. 103)

Over de reeks

Studies Europees Recht UA

Deze reeks bundelt de referaten van de studieavond die jaarlijks door de onderzoeksgroep Recht van de Europese Unie van de Universiteit Antwerpen, georganiseerd wordt op of rond 9 mei, de “Dag van Europa”.

Meer over deze reeks