Echtscheiding door onderlinge toestemming anno 2020 – Recente wijzigingen en actueel draaiboek

12 november 2020
Gent
26 november 2020
Leuven
03 december 2020
Antwerpen
€ 264,46 (incl. BTW)

Door een verscheidenheid aan wetten (o.m. de echtscheidingswet en potpourri VI) onderging de echtscheiding door onderlinge toestemming de afgelopen maanden een transformatie. Deze opleiding heeft tot doel een duidelijk overzicht te bieden van de belangrijkste wijzigingen, zowel inhoudelijk als procedureel. Aan bod komen onder meer de wettelijke omschrijving van buitengewone kosten, de motiveringsplicht betreffende de onderhoudsbijdrage en andere inhoudelijke nieuwigheden die essentieel zijn voor de notaris of de advocaat die actief is in echtscheidingen om een juridisch correcte en volledige regelingsakte op te maken.

_______________

Wij organiseren deze opleiding met de nodige social distancing-maatregelen zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Hierbij volgen we de richtlijnen van de overheid nauwgezet op. Indien de veiligheid dit vereist, kan de opleiding online gevolgd worden.

_______________


Sprekers

Hélène Casman, wetenschappelijk adviseur bij Deloitte Legal, erenotaris, professor emerita VUB en ULB en gewezen plaatsvervangend raadsheer van het hof van beroep te Brussel

Patrizia Macaluso, advocate bij Deloitte Legal, specialiste conflictoplossing en familiale procesvoering


Doelgroep

Notarissen, advocaten, magistraten, bemiddelaars en in het algemeen alle praktijkjuristen die in aanraking komen met echtscheidingen

Programma

15u30 Onthaal met koffie en versnaperingen

16u00 Uiteenzettingen (pauze met belegde broodjes voorzien rond 17u30)

U krijgt antwoord op vragen zoals:

- Wat is recent veranderd inzake de echtscheiding door onderlinge toestemming?

Met o.m. aandacht voor volgende punten:
▪ Hoe dient de motiveringsplicht bij vaststelling van de onderhoudsbijdrage te worden voldaan?
▪ Welk zijn de wettelijk omschreven buitengewone kosten?
▪ Wat is veranderd aan de onderhoudsuitkering tussen echtgenoten?
▪ Wat is de impact van het gewijzigd huwelijksvermogensrecht?
▪ Wat dient nog op straffe van nietigheid in de regelingsakte te zijn opgenomen?
▪ Welke documenten zijn nog verplicht toe te voegen aan het echtscheidingsdossier?

- Welke elementen zijn onmisbaar voor een sluitende en volledige regelingsakte anno 2020?

19u00 Mogelijkheid tot vraagstelling

19u30 Einde

Praktische informatie

DATA & LOCATIES

Donderdag 12 november 2020 │ Gent
3Square Gent
Rijvisschestraat 124
9052 Zwijnaarde

Donderdag 26 november 2020 │ Leuven
Faculty Club
Groot Begijnhof 14
3000 Leuven

Donderdag 3 december 2020 │ Antwerpen
Salons van Edel
Terbekehofdreef 13
2610 Antwerpen

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3 punten
IGO: tussenkomst bevestigd
NKN: erkend voor 2,5u
Federale bemiddelingscommissie: in aanvraag


PRIJS

225 euro (prijzen excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief het boek De echtscheiding door onderlinge toestemming 2.0, documentatiemap, koffiepauze en broodjesmaaltijd.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Echtelijke moeilijkheden & Echtscheiding door onderlinge toestemming anno 2020


Dit werk biedt aan de notaris, advocaat of hulpverlener in de juridische sfeer een volledig overzicht en een laatste stand van zaken aangaande de echtscheiding door onderlinge toestemming, en dit zowel vanuit het familiaal procesrecht, het familierecht als het familiaal vermogensrecht.

De wijzigingen binnen deze domeinen in de laatste maanden/jaren worden op een voor de lezer overzichtelijke manier verwerkt in een praktisch werk.

Hélène Casman is wetenschappelijk adviseur bij Deloitte Legal, erenotaris, professor emerita VUB en ULB en gewezen plaatsvervangend raadsheer van het hof van beroep te Brussel.
Patrizia Macaluso is advocate bij Deloitte Legal, specialiste conflictoplossing en familiale procesvoering.

Dit werk verschijnt in de reeks ‘Ech...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

12 november 2020 - Gent
26 november 2020 - Leuven
03 december 2020 - Antwerpen

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00