Duiding Huur

Duiding Huur verzamelt niet alleen de wetgeving inzake huurrecht in de oorspronkelijke zin van het woord (gemeen huurrecht, woning- en handelshuur, pacht, sociale huur), maar ook alle ermee verbonden relevante aspecten uit diverse rechtsdomeinen. De wetgeving wordt geduid door middel van uitvoerige artikelsgewijze commentaren, geput uit rechtspraak en doctrine.

Editor(s):
Bart Van Baeveghem, Tom Vandromme, Marleen Van Loon, Diederik Vermeir
boek | verwacht | 1e editie
augustus 2021 | 850 blz.

Paperback
€ 145,-


ISBN 9789400012189Verschijnt 1 augustus 2021

Inhoud

Duiding Huur verzamelt niet alleen de wetgeving inzake huurrecht in de oorspronkelijke zin van het woord (gemeen huurrecht, woning- en handelshuur, pacht, sociale huur), maar ook alle ermee verbonden relevante aspecten. Het huurrecht is vandaag een uitgebreide en complexe materie geworden, die bovendien snel evolueert. Voor de rechtspraktizijn is het dan ook van het grootste belang te kunnen beschikken over een volledige verzameling van up-to-date teksten. Deze editie bevat en bespreekt de meest recente regelgeving, zoals het Vlaams Woninghuurdecreet, het nieuwe boek 3 ‘Goederen’ van het Burgerlijk Wetboek en de Vlaamse Codex Wonen.
Originele multidisciplinaire aanpak:
Onder de noemer ‘huurrecht’ wordt een dwarsdoorsnede van het recht gemaakt. Hierbij worden alle domeinen van het recht in zijn relatie met huur betrokken: het personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht; het zakenrecht en zekerheidsrecht; het algemene verbintenissenrecht; het gerechtelijk recht; het strafrecht; de handelspraktijken; insolventie en betalingsachterstand inzake handelstransacties; de fiscaliteit; de reglementering in verband met woningkwaliteit en premies inzake huur en huurtoelagen; de grondrechten,…

Grondig becommentarieerd op basis van rechtspraak en rechtsleer, onmisbaar voor de praktijk:
De wetgeving wordt geduid door middel van uitvoerige artikelsgewijze commentaren: niet alleen wetshistorieken en verwijzingen naar andere wet- en regelgeving, maar vooral uitgebreide toelichting aan de hand van de belangrijkste rechtspraak, een onmisbare bron om het huurrecht te begrijpen en te interpreteren, en rechtsleer. De wetgevende teksten zijn bijgewerkt tot 1 februari 2021.
Veilig houvast voor al wie met huurrecht wordt geconfronteerd: wetgeving als uitgangspunt, voorzien van verdere verwijzingen:
Niet alleen verschaffen de wetgeving en de annotaties een antwoord op de vele vragen die kunnen rijzen, maar bovendien kunnen deze annotaties bij de oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis vormen voor verder onderzoek.
Deel mee in de expertise!
Een equipe van uitgelezen specialisten (uit advocatuur, magistratuur, notariaat, administratie, academische wereld, en uit organisaties die actief zijn i.v.m. huur) die in diverse takken van het recht hun sporen reeds hebben verdiend, werken mee aan deze uitgave. Elke auteur heeft vanuit zijn eigen rechtsdomein en vanuit zijn sector de wetgeving die relevant is voor huur, voorzien van de nodige duiding. Hun kennis en ervaring staan garant voor een bijzonder naslagwerk, onmisbaar voor al wie zich met huurrecht bezighoudt.

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: