Duiding Burgerlijk Procesrecht

Deze nieuwe bijgewerkte editie van ‘Duiding burgerlijk procesrecht’ bevat een uitgebreide artikelsgewijze commentaar op het Gerechtelijk Wetboek. In de commentaren, opgesteld door diverse specialisten in de materie, is de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer vervat en wordt de draagwijdte van de wetsartikels toegelicht. Met bijzondere aandacht voor alle vernieuwingen die de Potpourri-wetten veroorzaakten.
Editor(s):
Paul Dauw, Beatrijs Deconinck, Bart Wylleman
boek | verschenen | 3e editie
mei 2021 | 1900 blz.

Paperback
€ 175,-


ISBN 9789400012172

Inhoud

Deze Duiding bevat een uitgebreide artikelsgewijze commentaar op het Gerechtelijk Wetboek. In de commentaren, opgesteld door diverse specialisten in de materie, is de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer vervat en wordt de draagwijdte van de wetsartikels toegelicht.

De ‘Potpourri-wetten’ brachten de afgelopen jaren belangrijke wijzigingen aan in het burgerlijk procesrecht, waardoor de nood aan een nieuwe editie zich opdrong. Deze derde, geactualiseerde editie werd bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2020 en duidt alle vernieuwingen die de Potpourri-wetten veroorzaakten.

Het Gerechtelijk Wetboek omvat niet alleen procedureregels. Het bevat ook bepalingen in verband met tuchtrecht en de tuchtprocedure, namelijk deze van magistraten, gerechtsdeurwaarders en advocaten. De wetsartikelen in dat verband worden in deze Duiding ook van een grondige commentaar voorzien. Bijzondere aandacht gaat uit naar de doorwerking van het Gerechtelijk Wetboek op het tuchtprocesrecht van vele andere vrije beroepen.

Het burgerlijk procesrecht is bovendien sterk geëvolueerd onder invloed van het Europees procesrecht (Europees IPR, EVRM). Waar nodig wordt de lezer attent gemaakt op de Europese invloeden op het Belgisch burgerlijk procesrecht of wordt hij doorverwezen naar ruimere commentaren.

Niet alleen verschaffen de wetgeving en de annotaties een antwoord op de vele vragen die kunnen rijzen, maar bovendien kunnen de verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer bij de oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis vormen voor verder onderzoek.

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: