Douane en accijnzen toegepast, 3de ed.

Dit handboek behandelt douane en accijnzen zowel vanuit theoretisch als vanuit praktisch standpunt.

Auteur(s):
Kerstien Celis, Josse Verbeken
Reeks:
Toegepast
Volume:
boek | verschenen | 3e editie
augustus 2018 | xviii + 363 blz.

Paperback
€ 65,-


ISBN 9789400009233


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-

Inhoud

Dit handboek behandelt douane en accijnzen zowel vanuit theoretisch als vanuit praktisch standpunt. Na een overzicht van de evolutie van het douanebeleid in Europa en het wetgevende kader, worden de betrokken partijen en de verschillende douaneregelingen besproken bij invoer, doorvoer en uitvoer.

De praktische aspecten worden benadrukt, zoals het Import Control System en het Export Control System en de te vervullen verplichtingen bij aankomst en vertrek van goederen, met bijzondere aandacht voor het invullen van het Enig Document.

Daarnaast worden onderwerpen behandeld als de oorsprong van goederen, de te overhandigen documenten bij invoer, transit en uitvoer, en bijzondere regelingen als douane-entrepots, tijdelijke invoer en veredeling. Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan accijnzen.

Het handboek vertrekt vanuit een theoretische benadering, waarbij alle aspecten ruim geïllustreerd worden met voorbeelden. De talrijke voorbeelden maken het werk uitermate geschikt voor studenten en logistiek managers in opleiding zonder voorafgaande douanekennis. Met dit boek kunt u zich de materie op een gestructureerde en praktische manier eigen maken.

Docenten die dit handboek verplicht voorschrijven aan hun studenten, bieden wij aanvullend les- en oefenmateriaal. Via www.intersentia.be kunnen zij contact opnemen met de uitgeverij om toegang te krijgen tot het elektronische oefenpakket. Met behulp van ons digitale leerplatform kunnen docenten hun studenten de materie op een interactieve manier laten inoefenen.

Inhoud

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 2. Betrokken partijen (p. 21)

Hoofdstuk 3. Nomenclatuur en EU-douanetarief (p. 31)

Hoofdstuk 4. Berekenen van de douanewaarde (p. 53)

Hoofdstuk 5. Tijdelijke opslag en douaneregelingen (p. 69)

Hoofdstuk 6. Import Control System en Export Control System (p. 81)

Hoofdstuk 7. Enig document (p. 91)

Hoofdstuk 8. Procedures en werkwijze bij het (elektronisch) uitwisselen van gegevens (p. 119)

Hoofdstuk 9. Oorsprong van goederen (p. 133)

Hoofdstuk 10. Oorsprong door cumulatie (p. 161)

Hoofdstuk 11. Invoer van goederen voor het vrije verkeer en voor het verbruik (p. 187)

Hoofdstuk 12. Transit (p. 203)

Hoofdstuk 13. Uitvoer van goederen (p. 213)

Hoofdstuk 14. Bijzondere regelingen (p. 223)

Hoofdstuk 15. Accijnzen (p. 263)

Bibliografie (p. 291)

Bijlagen (p. 293)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met Inge Verbeeck (i.verbeeck@intersentia.be).


ppt Inleiding
1.21 MB
ppt Basisbegrippen
1.01 MB
ppt Betrokken partijen
350.88 kB
ppt Rechten en accijnzen bij invoer
474.85 kB
ppt Douaneregelingen
392.01 kB
ppt ICS - ECS
413.11 kB
ppt Enig Document
599.67 kB
ppt Oorsprong
2.99 MB
ppt Douanevervoer
288.97 kB
ppt Bijzondere regelingen
354.61 kB
ppt Accijnzen
221.33 kB
Toegang online oefeningen
1.3 MB
Bijlagen Douane en Accijnzen
11.97 MB
Elektronische oefeningen

Over de reeks

Toegepast

Praktijkgerichte studieboeken
Uiteenlopende vakgebieden
Met oefeningen en praktijkvoorbeelden

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: