Douane.be: actuele problemen

Dit boek biedt een grondig inzicht en tal van vernieuwende ideeën inzake het douanerecht.
Auteur(s):
Michel Cornette
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2006 | 181 blz.

Paperback
€ 50,-


ISBN 9789050956154

Inhoud

Het Europese douanerecht is een belangrijke hoeksteen van de Economische en Monetaire Unie en verdringt in grote mate de oude Belgische wetgeving die dateert van 1822. Een goed begrip van het eerste en een grondig inzicht in de verhouding tussen beide is niet alleen belangrijk voor elke transportjurist, maar nog meer voor iedereen die beleidsmatig met transportmateries bezig is, zowel in de ondernemingen als in de publieke sector.

Precies omwille van de Europese dimensie neemt het belang van de douaneproblematiek toe. Operatoren hebben trafieken afgestoten omdat het douanerisico ofwel te groot, ofwel te moeilijk in te schatten is. En dus de facto niet verzekerbaar. Het douanerecht is bovendien moeilijk toegankelijk.

Dit boek biedt een grondig inzicht en tal van vernieuwende ideeën inzake het douanerecht. Zo wordt er o.a. aandacht besteed aan de problemen m.b.t. de tijdelijke opslag, waarvoor dringend een oplossing moet worden gevonden, aan de wisselwerking met het strafrecht, de directe vertegenwoordiging, enz.

Met bijdragen van M. Claringbould, N. Colpin, I. Corbier, J. Gorrebeeck, S. Vandromme en E. Wouters.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.