Doorwerking van internationaal recht in de Belgische rechtsorde

Dit boek brengt de rijke verscheidenheid van de wijzen en instrumenten van doorwerking van het internationaal recht in de Belgische rechtsorde in kaart.
Editor(s):
Jan Wouters, D. Van Eeckhoutte
boek | verschenen | 1e editie
mei 2006 | 652 blz.

Paperback
€ 145,-


ISBN 9789050953931

Inhoud

De Belgische hoven en rechtbanken gaan, van hoog tot laag, open en creatief om met het groeiende aantal internationale normen in de diverse nationale rechtstakken. Zij verlenen niet
alleen doorwerking aan verdragen, maar ook aan andere internationaalrechtelijke bronnen
(bv. gewoonterecht, besluiten van internationale organisaties). Ze doen dit bovendien op diverse wijzen: van klassieke instrumenten als rechtstreekse werking en volkenrechtconforme interpretatie tot het hanteren van internationale regels als standstill-verplichting voor de Belgische wet- en regelgever, als bron van aquiliaanse aansprakelijkheid of als toetsingsgrondslag voor het vernietigen of buiten werking stellen van een Belgische norm. Dit boek brengt de rijke verscheidenheid van de wijzen en instrumenten van doorwerking van het internationaal recht in de Belgische rechtsorde in kaart. Naast de basisconcepten en -technieken van doorwerking gaat het in op de rechtspraak van de hoogste rechtscolleges (Arbitragehof, Hof van Cassatie, Raad van State) inzake de plaats van het internationaal en het Europees recht in de Belgische rechtsorde en op de belangrijkste recente ontwikkelingen in de diverse rechtstakken, van mensenrechten tot arbeids-, milieu-, onderwijs- en vreemdelingenrecht en internationaal privaatrecht.
Talrijke verwijzingen naar relevante rechtspraak, administratieve praktijk, wet- en regelgeving en doctrine maken van dit boek een uniek naslagwerk voor de rechtspracticus. Een beknopte en gedetailleerde inhoudsopgave, alsook een gedetailleerd rechtspraakregister en trefwoordenregister maken het boek bijzonder toegankelijk.

Talrijke vooraanstaande experten schreven een bijdrage tot dit boek: M. Bossuyt, E. Claes,
T. Corthaut, V. de Graaf, J. De Staercke, E. Franckx, W. Geldhof, G. Goedertier, T. Kruger,
P. Popelier, S. Smis, B. Steen, A. Vandaele, G. Van Calster, P. Vanden Heede, W. Vandenhole, D. Van Eeckhoutte, D. Vanheule, B. Vanlerberghe, N. Van Leuven, P. Van Nuffel, M. Van Putten, I. Verougstraete, L. Walleyn, P. Wautelet, J. Wouters.
Prof. Dr. JAN WOUTERS is gewoon hoogleraar internationaal recht en internationale instellingen aan de K.U.Leuven, directeur van het Instituut voor Internationaal Recht aan dezelfde universiteit en advocaat aan de Balie van Brussel.
DRIES VAN EECKHOUTTE is vrijwillig wetenschappelijk medewerker bij het Instituut voor Internationaal Recht van de K.U.Leuven. Van 2000 tot 2003 werkte hij op een FWO-onderzoeksproject over het verdragsrecht in de Belgische en Vlaamse praktijk, dat onder meer uitmondde in het onderhavige boek.

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: