Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software (set)


Analoge en digitale verspreiding plaatsen het recht voor nieuwe uitdagingen. Hoe ver laten intellectuele rechten hun titularis toe om de verhandeling en doorverkoop van hun producten te controleren en welke rechtspositie heeft de eindgebruiker? De reeks ‘Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software’ (in 3 volumes, zie hieronder) biedt voor het eerst een omvattende analyse van hun distributie- en beschikkingsbevoegdheden in de Belgische rechtsorde. Bij aankoop van de drie volumes samen geldt een korting van 10%.


Auteur(s):
Simon Geiregat
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2020 | 1400 blz.

Hardback
€ 288,-


ISBN 9789400011717

Inhoud

Auteursrechtelijk beschermde producten komen via verschillende verspreidingskanalen tot bij de eindgebruiker. We blijven boeken, kunstwerken, muziekalbums, meubels en tal van andere lichamelijke goederen aankopen via traditionele systemen van analoge distributie. Software, auteurswerken en andere ‘digitale inhoud’ bereiken ons daarnaast steeds vaker via internet. De hedendaagse consument betaalt in het laatste geval niet voor een lichamelijk goed, maar wel voor digitale data zoals gedownloade e-boeken, of voor toegangsrechten zoals een online abonnement voor muziek of films.

Analoge en digitale verspreiding plaatsen het recht voor nieuwe uitdagingen. Hoe ver laten intellectuele rechten hun titularis toe om de verhandeling en doorverkoop van hun producten te controleren en welke rechtspositie heeft de eindgebruiker? De reeks ‘Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software’ doorkruist het hele privaatrecht op zoek naar de balans tussen rechthebbenden en gebruikers. De drie volumes bieden voor het eerst een omvattende analyse van hun distributie- en beschikkingsbevoegdheden in de Belgische rechtsorde.
Vol. I ’Analoge distributie en uitputting’ kost 90 euro. Vol. II ‘Digitale verspreiding’ kost 105 euro. Vol. III ‘Herverkoop van digitale werken door gebruikers’ kost 125 euro. Bij aankoop van de drie volumes samen geldt een korting van 10% en betaalt u 288 euro in plaats van 320 euro.


Vol. I ’Analoge distributie en uitputting’ focust op de intellectuele rechten bij analoge distributie in de Europese Unie. Het gaat na onder welke omstandigheden de exclusieve rechten van auteurs en andere rechthebbenden op de verhandeling van lichamelijke exemplaren worden ‘uitgeput’ en onder welke voorwaarden eigenaars niet langer de toestemming nodig hebben om beschikkingsdaden te stellen met dat soort exemplaren.

Vol. II ‘Digitale verspreiding’ gaat in op de verspreiding van auteurswerken en software via digitale weg. Een eerste luik analyseert of die leveringsvorm eigendomsoverdrachten meebrengt. Een tweede luik gaat na hoe het auteursrecht en de naburige rechten omgaan met digitale verspreiding. Die goederenrechtelijke en intellectueelrechtelijke bevindingen komen tot slot samen in een verbintenissenrechtelijk deel. Dat bespreekt de kwalificatie van overeenkomsten met digitale voorwerpen, me bijzondere aandacht voor de rechtspositie van eindgebruikers.

Vol. III ‘Herverkoop van digitale werken door gebruikers’ geeft een gedetailleerde analyse van het recht om diverse aangeschafte ‘digitale producten’ door te verkopen of over te dragen. Uitgebreide en kritische aandacht gaat naar de leer van de digitale uitputting van het auteursrecht in de Europese Unie. Het onderzoek gaat bovendien verder waar de uitputtingsleer van het Hof van Justitie stopt: ook het EU-constitutioneel recht, het gelijkheidsbeginsel, het gemeen overeenkomstenrecht, het consumentenrecht en de beloftes van blockchaintechnologie komen aan bod.

Dr. Simon Geiregat is postdoctoraal onderzoeker voor het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen aan de Universiteit Gent. Hij specialiseert in de intellectuele rechten (LLM IP & ICT Law KU Leuven 2017) en in het consumentenrecht. Zijn onderzoek focust op de uitdagingen van de digitale ontwikkelingen op het privaatrecht. In 2019 verdedigde hij zijn doctoraat over de uitputting van het auteursrecht in de digitale omgeving. Hij herwerkte zijn proefschrift tot deze reeks ‘Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software’.


Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: