Derden in het contractenrecht

Dit boek over derden in het contractenrecht bewijst eens te meer dat het leerstuk van de derde in het contractenrecht aanleiding geeft tot complexe, uiteenlopende en vooral verrassende vraagstukken.


Editor(s):
Ilse Samoy
Reeks:
Ius Commune Europaeum
Volume:
81
boek | verschenen | 1e editie
november 2009 | xi + 234 blz.

Paperback
€ 60,-


ISBN 9789050959858


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Deze reeks is gewijd aan het Europees ius commune. Dat betekent dat zij ruimte biedt aan zowel rechtsvergelijkende studies als aan boeken over de doorwerking van verdragsteksten in nationale rechtsstelsels. Alle onderdelen van het recht worden daarbij bestreken. De reeks wordt uitgegeven in verschillende Europese talen en staat onder auspiciën van METRO, het rechtswetenschappelijk onderzoeksinstituut van de Universiteit Maastricht.

Wie geen partij is bij de overeenkomst, is derde. Een eenvoudigere definitie in het contractenrecht zal u niet vinden. Maar eenvoud bedriegt. Dit boek over derden in het contractenrecht bewijst eens te meer dat het leerstuk van de derde in het contractenrecht aanleiding geeft tot complexe, uiteenlopende en vooral verrassende vraagstukken.

Ingrid Vanstapel actualiseert de klassieke begrippen ‘partij’ en ‘derde’ en past deze toe op een moderne casus: wie is partij en wie is derde in een contractgroep? Jan Hallebeek en Nicolas Carette reiken oeroude en nieuwe inzichten aan omtrent het derdenbeding, de eerste auteur vanuit historisch perspectief en de tweede auteur vanuit de intentievoorwaarde. Nicole Kornet analyseert (in de enige Engelstalige bijdrage) haarfijn de toepassing van het relativiteitsbeginsel in de Common Law op exoneratiebedingen. Pieterjan Naeyaert behandelt voor de eerste maal op systematische wijze de juridische impact van het concurrentiebeding in een verkoopconcessie- en handelsagentuurovereenkomst op derden en omgekeerd, aan welke voorwaarden een concurrentiebeding onderworpen moet zijn ter bescherming van de belangen van derden. Diana Dankers-Hagenaars zet denkpistes uit over de rol en de invloed van OPTA (de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) als toezichthouder op contractuele rechtsverhoudingen tussen telecommunicatiebedrijven. Agnes Schreiner, tot slot, stelt de plaats van de derde in het contractenrecht op originele wijze in vraag vanuit een rechtsantropologische studie naar de rol van derden op de scheidslijn der rechtsculturen.
Dit boek is een vrucht van de samenwerking binnen het onderzoeksprogramma Algemeen verbintenissen- en contractenrecht van de Onderzoeksschool Ius Commune (www.iuscommune.eu).

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Deel I. Wie is ‘partij’ en wie is ‘derde’ in een contract en in een contractgroep? Actuele knelpunten en perspectieven

Deel II. Het derdenbeding in historisch perspectief

Deel III. Het derdenbeding: wanneer heeft een beding de strekking van een derdenbeding naar Belgisch recht?

Part IV. The Doctrine of Privity, Exemption Clauses and Third Parties – A Common Law Perspective (p. 129)

Nicole Kornet

Deel V. Verkoopconcessie en handelsagentuur en de belangen van derden: het concurrentiebeding

Deel VI. Ruis op de lijn! OPTA als derde in interconnectie geschillen

Deel VII. De rol van derden op de scheidslijn der rechtsculturen

Over de reeks

Ius Commune Europaeum

Subscribe to the series and receive a 15% discount on each volume.

The ‘Ius Commune Europaeum’ series focuses on the common foundations of the legal systems of the Member States of the European Union. It includes horizontal comparative legal studies as well as studies on the effect of EU law, treaties and international regulation within the national legal systems. All substantive fields of law are covered.

The series is published under the auspices of METRO, the Institute for Transnational Legal Research at the Maastricht University.

Guidelines for the submission of a manuscript or proposal can be found here.

Editorial Board
Prof. Dr. J. Smits (chair - Tilburg University, the Netherlands)
Prof. Dr. M. Faure (Maastricht University and Erasmus University Rotterdam, the Netherlands)
Prof. Dr. E. Vos (Maastricht University, the Netherlands).


Meer over deze reeks