Democratisch regelgeven

In dit boek wordt de juridische betekenis van de democratische staat nagegaan. Bekeken wordt hoe het democratische concept dat in de grondwet van 1831 werd uitgetekend, kan aangepast worden aan de huidige tijd.
Auteur(s):
Patricia Popelier
boek | verschenen | 1e editie
juni 2001 | 326 blz.

Paperback
€ 75,-


ISBN 9789050951869

Inhoud

DEMOCRATISCH REGELGEVEN


Over het boek

De democratie is in het westen in de twintigste eeuw haast een evidentie geworden, maar wordt recent steeds meer in vraag gesteld. De burger verliest zijn vertrouwen in de democratische instellingen, het verkozen parlement verliest aan aanzien en belang. De politiek wil de democratie terug versterken door er een nieuwe invulling aan te geven met oude instrumenten als de volksraadpleging, het referendum en het volksinitiatief.
In dit boek wordt de juridische betekenis van de democratische staat nagegaan. Bekeken wordt hoe het democratische concept dat in de grondwet van 1831 werd uitgetekend, kan aangepast worden aan de huidige tijd. Vanuit die invalshoek wordt onderzocht aan welke eisen regelgeving moet beantwoorden om «democratisch» te kunnen zijn. Een analyse van de rechtsbronnen maakt duidelijk in welke mate die “beginselen van democratisch regelgeven” in de rechtsorde zijn ingebed en dus afdwingbaar zijn.
Zo zal blijken dat ondanks de terugtred van de verkozen wetgever, het democratisch gehalte van de regelgeving toch kan behouden worden. Ook instrumenten zoals referenda, volksinitiatief, cao’s en bijzondere machtenbesluiten worden getoetst op hun democratisch gehalte. Dit boek is zodoende niet enkel gericht tot juristen, maar tot eenieder die begaan is met onze democratie.


Over de auteur

Patricia Popelier (° 1970) behaalde in 1997 aan de UIA de titel van doctor in de rechten met het proefschrift Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelgeving, waarvoor zij de F. Collinprijs 1998 ontving. Zij was vervolgens onderzoeker bij het FWO met een project dat aan de basis lag van dit boek over democratisch regelgeven. Zij is thans docente aan Ufsia en hoofddocente aan de UIA. Zij publiceert diverse artikelen en bijdragen in het domein van de wetgevingsleer, het grondwettelijk en bestuursrecht.Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: