De zesde staatshervorming (eerste fase)

Tal van actuele juridische, economische en politieke vragen worden in dit boek beantwoord door twee bevoorrechte getuigen.


Auteur(s):
Hendrik Vuye, Guy Clémer
boek | verschenen | 1e editie
maart 2013 | 0 + 312 blz.

Paperback
€ 49,- € 70,-


ISBN 9789400003941

Inhoud

Niemand krijgt alvast vlinders in de buik van het Vlinderakkoord. Het valt op dat de verwachtingspatronen van Franstaligen en Vlamingen opnieuw radicaal verschillend zijn. Het Vlinderakkoord is tegelijk “un accord mémorable, gigantesque” en geen “Copernicaanse omwenteling”. Hoe komt dit toch?
Is BHV gesplitst? Beantwoordt deze splitsing aan het beoogde doel? Of gaat het om een schijnoplossing, een schijnsplitsing die velen zand in de ogen strooit, maar die geen aarde aan de dijk brengt? Is de remedie – de vele compensaties – niet erger dan de kwaal? Het zijn juridische, economische en politieke vragen die in dit boek beantwoord worden door twee bevoorrechte getuigen.

Hendrik Vuye (1962) werd geboren in de taalgrensgemeente Ronse. Na zijn humaniora aan het Sint-Catharinacollege te Geraardsbergen, werd hij master in de rechten (1986), master in de criminologie (1986) en master in de filosofie (1988) aan de KU Leuven. In 1993 werd hij doctor in de rechten. Na zijn doctoraal proefschrift werd hij professor aan o.a. de Universiteit Namen en de Universiteit Antwerpen en was hij opstartdecaan van de nieuwe rechtsfaculteit aan de UHasselt. Hij is auteur van meer dan 250 wetenschappelijke publicaties. Met regelmaat schrijft hij columns in De Morgen, De Standaard of De Tijd.

Guy Clémer (1953) behaalde na zijn humaniora te Sint Niklaas zijn diploma licentiaat economische wetenschappen (1974) en licentiaat-doctorandus economische wetenschappen (1975) aan de KU Leuven.
Na zijn studies was hij eerst verbonden aan het Centrum voor Economische Studiën. Daarna was hij werkzaam onder meer bij het Vlaams Economisch Verbond, Trends, de Senaat (als adviseur van de Covoorzitter van de COSTA), IDEA Consult, het kabinet van Verhofstadt II als hoofdeconoom en tot slot bij de N-VA als directeur van de studiedienst. Tevens was hij verbonden aan de Lessius Hogeschool Antwerpen als docent. Hij heeft tevens diverse publicaties over federalisme op zijn naam. Hij is lid van de Hoge Raad van Financiën, afdeling “Financieringsbehoeften van de overheid”.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

I. Van Vollezele tot Vlinderregering: 541 dagen (p. 15)

II. Herziening van artikel 195 Grondwet (p. 29)

III. De kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (p. 63)

IV. Het gerechtelijk arrondissement Brussel (p. 97)

V. Zes randgemeenten en hun burgemeesters (p. 143)

VI. Politieke vernieuwing (p. 181)

VII. De uitbreiding van de constitutieve autonomie (p. 209)

VIII. Stemrecht van de Belgen in het buitenland (p. 227)

IX. De hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel (p. 239)

X. De herfinanciering van de Brusselse instellingen (p. 257)

Post scriptum: “Waar blijft het gejubel van het verheugde volk?” (p. 301)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Post scriptum: “Waar blijft het gejubel van het verheugde volk?” (p. 301)

Ook interessant voor u: