De VZW & haar financiering

Dit werk behandelt vanuit een managements- en juridisch standpunt alle financieringslijnen van een vzw, met Tips & tricks en praktijkvoorbeelden.

Auteur(s):
Dirk Coeckelbergh
Reeks:
De VZW &
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
juni 2021 | viii + 82 blz.

Paperback
€ 35,- € 50,-


ISBN 9789400013629


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Dit werk behandelt vanuit een managements- en juridisch standpunt alle financieringslijnen van een vzw, gaande van kort naar lang. Zo behandelt het onder meer eigen vermogen, onroerende inkomsten, roerende inkomsten, inkomsten uit handelsactiviteiten, inkomsten uit kernactiviteiten, bankleningen, leasing, factoring, crowdfunding, sponsoring, mecenaat, generieke subsidiëring, sectorspecifieke subsidiëring, lidgelden, inbrengen, private obligatie emissies, publieke obligatiemissies, leverancierskrediet.
De auteur geeft per techniek drie rubrieken: Wat (is het)? Tips & tricks? Praktijkvoorbeelden? Bij dit laatste geeft hij vele concrete voorbeelden uit de praktijk.
Het boekje is uitstekend geschikt als gids voor nieuwe vzw’s, kleine vzw’s, nieuwe vzw-bestuurders en voor vzw’s die niet goed meer weten van hoe ze in 2021 aan financiering moeten geraken.

Dirk Coeckelbergh is zelfstandig consulent

Dit boek verschijnt in de reeks ‘De vzw &’ .Bij intekening op de reeks De vzw &’ geniet u een korting van 15% op alle werken in deze reeks.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Type I: interne financiering in België (p. 1)

Hoofdstuk 2. Type II: externe privatieve financiering bij natuurlijke personen in België (p. 19)

Hoofdstuk 3. Type III: externe privatieve financiering bij ondernemingen/verenigingen in België (p. 41)

Hoofdstuk 4. Type IV: externe publieke financiering (p. 55)

Hoofdstuk 5. Type V: externalisatie (p. 65)

Hoofdstuk 6. Type VI: buitenlandse financiering (p. 71)

Over de reeks

De VZW &

Bij intekening op de reeks De VZW & geniet u een korting van 15% op alle reeds verschenen en nog te verschijnen werken (1 à 2 per jaar) in deze reeks. Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: