De vrijheid van onderwijs

Dit werk gaat na in welke mate de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van onderwijs beperkingen op legt aan de Vlaamse decreetgever wanneer die regulerend optreedt ten aanzien van het onderwijs.
-----------------

Auteur Johan Lievens werd geïnterviewd naar aanleiding van zijn doctoraat. Lees het interview hier

Auteur(s):
Johan Lievens
Reeks:
Public Law Collection
Volume:
2
boek | verschenen | 1e editie
april 2019 | xxiv + 594 blz.

Hardback
€ 72,10 € 103,-


ISBN 9789400010536


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Dit werk gaat na in welke mate de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van onderwijs beperkingen oplegt aan de Vlaamse decreetgever wanneer die regulerend optreedt ten aanzien van het onderwijs.
In een eerste deel komen de historische wortels en ontwikkelingen van de onderwijsvrijheid op basis van een rechtshistorisch onderzoek aan bod.
Het tweede deel staat stil bij de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof zoals die zich sinds 1988 heeft ontwikkeld. De rechtspraak rond de eindtermen en rond de regulering van het huisonderwijs staan daarbij centraal. De focus ligt op de vrijheid van onderwijsverstrekkers om de inhoud van hun onderwijs en de pedagogische methode te bepalen.
Het laatste deel analyseert drie actuele kwesties waarin dat vrijheidsaspect in het geding is. De eerste casestudy betreft de modernisering van het secundair onderwijs en de nieuwe generatie onderwijsdoelen. De mogelijke invoering van centrale examens vormt een tweede actuele casus. Tot slot bespreekt de auteur de mogelijke inperking van de vrijheid van het levensbeschouwelijk onderricht en de eventuele invoering van een neutraal vak over burgerschap en filosofie.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Johan Lievens

Algemene inleiding (p. 1)

Johan Lievens

Deel 1. De vrijheid van onderwijs, van vroeger tot nu

Deel 1: inleiding (p. 19)

Hoofdstuk 1. Vóór 1830: van privaat initiatief tot "aanhoudende zorge voor de overheid" (p. 23)

Hoofdstuk 2. 1830-1879: “liberté en tout pour tous” (p. 31)

Hoofdstuk 3. De Eerste Schoolstrijd: om de schone ziel van 't kind (p. 43)

Hoofdstuk 4. Stilte voor de (tweede) storm tijdens het interbellum (p. 77)

Hoofdstuk 5. De Tweede Schoolstrijd, het Schoolpact en de schoolvrede (1950-1958) (p. 85)

Hoofdstuk 6. De grondwetswijziging van 1988 (p. 117)

Tussenbesluit. De vrijheid van onderwijs in historisch perspectief (p. 133)

Deel 2. De vrijheid van richting onder druk?

Deel 2: inleiding (p. 137)

Hoofdstuk 7. Eindtermen en ontwikkelingsdoelen (p. 141)

Hoofdstuk 8. Huisonderwijs (p. 285)

Deel 3. Casestudies

Deel 3: inleiding (p. 377)

Hoofdstuk 9. Modernisering secundair onderwijs en nieuwe onderwijsdoelen (p. 381)

Hoofdstuk 10. Centrale toetsing (p. 445)

Hoofdstuk 11. Levensbeschouwelijke doelen (p. 469)

Conclusie (p. 511)

Bibliografie (p. 561)

Over de reeks

Public Law Collection

Deze reeks komt tot stand in samenwerking met het Centre for Public Law aan de KU Leuven en bundelt in de eerste plaats de resultaten van het onderzoek aan het Centrum.

U ontvangt bij intekening op een abonnement op de reeks 15% korting.

Meer over deze reeks