De vrederechter en het bewind

De wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, is een belangrijke stap ter verbetering en vernieuwing van de oude onbekwaamheidsstatuten van meerderjarigen.
Auteur(s):
Dirk Scheers, Tim Wuyts
boek | verschenen | 1e editie
augustus 2014 | x + 154 blz.

Paperback
€ 35,- € 50,-


ISBN 9789400005525

Inhoud

De wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, is een belangrijke stap ter verbetering en vernieuwing van de oude onbekwaamheidsstatuten van meerderjarigen.

Deze wetswijziging brengt niet alleen een grondige hervorming met zich mee van het onbekwaamheidsstatuut op zich, dat volledig op maat van de beschermde persoon kan worden vastgesteld, maar ook de rechtspleging wordt volledig herzien. Daarbij rijzen er heel wat vragen bij vrederechters, griffiers, advocaten, notarissen, OCMW’s en al diegenen die met een bewind te maken hebben. Het zal moeten blijken of deze nieuwe regelgeving een antwoord kan bieden op de vele knelpunten van de huidige regeling.

Deze vragen zijn nu reeds acuut en worden op een overzichtelijke en praktijkgerichte manier behandeld in dit handige en snel consulteerbare boek:
• Wat zijn de procesrechtelijke vernieuwingen?
• Hoe zit het met het overgangsrecht?
• Hoe verlopen de procedures tijdens de rechterlijke bescherming?
• Op welke wijze wordt beslist wie tot bewindvoerder wordt aangesteld?
• Wat behelst de verplichte evaluatie van het bewind na twee jaar?
• Wat is de plaats van de vertrouwenspersoon?
• Hoe dient de vrederechter zijn opdracht te vervullen, m.n. een kwaliteitsvolle beslissing verzekeren op maat van de beschermde persoon?
• Kan de vrederechter controle uitoefenen tijdens en bij beëindiging van het bewind?

Deze en tal van andere vragen worden in dit boek beantwoord. De verschillende modellen die in dit boek zijn opgenomen evenals de volledig gecoördineerde wetteksten maken van dit werk een praktisch en onmisbaar naslagwerk.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Beschermde personen: nieuwe bijzondere rechtspleging in het Gerechtelijk Wetboek (p. 1)

Dirk Scheers, Tim Wuyts

Hoofdstuk 2. Buitengerechtelijke bescherming (p. 3)

Dirk Scheers, Tim Wuyts

Hoofdstuk 3. Vóór de rechterlijke bescherming (p. 7)

Dirk Scheers, Tim Wuyts

Hoofdstuk 4. De rechterlijke bescherming (p. 11)

Dirk Scheers, Tim Wuyts

Hoofdstuk 5. Catalogus van procedures (p. 55)

Dirk Scheers, Tim Wuyts

Hoofdstuk 6. Toezicht op het bewind: de jaarlijkse verslaggeving (p. 61)

Dirk Scheers, Tim Wuyts

Hoofdstuk 7. Evaluatie (p. 65)

Dirk Scheers, Tim Wuyts

Hoofdstuk 8. Overgangsrecht (p. 67)

Dirk Scheers, Tim Wuyts

Hoofdstuk 9. Modellen (p. 69)

Dirk Scheers, Tim Wuyts

Hoofdstuk 10. Wetteksten (p. 85)

Dirk Scheers, Tim Wuyts