De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z (Dag 2)

22 Oktober 2021
Gent
€ 332,75 (incl. BTW)

Studiedagen: De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z

Twee apart te volgen dagen!

Deze studiedag maakt deel uit van een cyclus (2 dagen). Deelnemers hebben de mogelijkheid om zich voor beide dagen dan wel voor 1 afzonderlijke studiedag in te schrijven.

Dag 2. Stedenbouwkundige projecten, de omgevingsvergunning, afwijkingsmogelijkheden en zonevreemde constructies en handhaving
22 oktober 2021 – Holiday Inn Gent Expo

Dag 1. Ruimtelijke planning
8 oktober 2021 – Holiday Inn Gent Expo

Deze studiedagen worden georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

De Vlaamse regels inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw zijn vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), die herhaaldelijk wordt bijgestuurd.
Tijdens deze tweedaagse opleiding krijgt u een helder, praktijkgericht en volledig overzicht van de Vlaamse stedenbouwwetgeving, met aandacht voor ruimtelijke planning, vergunningen en handhaving, met inbegrip van een analyse van de meest recente wijzigingen (Codextrein, Omgevingsvergunningsdecreet, Verzameldecreet Omgeving en Instrumentendecreet). Elke deelnemer ontvangt het boek ‘Actualia omgevingsrecht(maart 2021), dat met een aantal zorgvuldig geselecteerde topics garant staat voor een synthetische of een creatieve bijdrage.

_______________

Voorlopig gaat deze opleiding nog steeds ter plaatse door, vanzelfsprekend met de nodige social distance zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Indien de veiligheidsmaatregelen in tussentijd toch zouden worden verstrengd, zullen we op dat moment de mogelijke alternatieven bekijken. Ingeschreven deelnemers zullen alleszins stipt op de hoogte worden gehouden.

_______________


SPREKER

Mr. Bart De Becker, advocaat De Becker Advocaten, oud-voorzitter Commissie Publiek Recht OVB


DOELGROEP

Advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, magistraten, bouwpromotoren, vastgoedmakelaars, ondernemers uit de vastgoedsector, architecten, bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

Programma

09u30: Registratie van de deelnemers
10u00: Start van de uiteenzetting (pauze rond 11u30)

Omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen
- vergunningsplichtige werken
- vermoeden van vergunning
- hoofdzakelijk vergunde constructies
- vrijgestelde handelingen
- meldingsplichtige handelingen
- omgevingsvergunningsprocedure
- Raad voor Vergunningsbetwistingen en Raad van State
- verval vergunningen

Zonevreemde constructies
- afwijkingsmogelijkheden
- basisrechten

13u00: Broodjesbuffet

13u45: Start van de uiteenzetting (pauze rond 15u15)

Zonevreemde constructies (vervolg)
- zonevreemde functiewijzigingen
- zonevreemde omgevingsvergunning

Handhaving
- strafsancties
- herstelmaatregelen
- stakingsbevel
- verjaring
- bestuurlijke handhaving bouwmisdrijven

16u30: Laatste mogelijkheid tot vraagstelling

17u00: Voorzien einde

Praktische informatie

DATA EN LOCATIE

Dag 2
Vrijdag 22 oktober 2021 | Gent | 9u30 – 17u00

Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent
Routebeschrijving

Dag 1
Vrijdag 8 oktober 2021 | Gent | 9u30 – 17u00

Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent
Routebeschrijving


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 5 standaardpunten (per dag)
NKN: erkend voor 5,5 uur (per dag)
ITAA: erkend voor 5,5 uur categorie A (per dag)
IGO: tussenkomst bevestigd inclusief boek
BIV: erkend voor 5 uur (per dag)
Federale Raad van Landmeters-Experten: erkend voor 5 uur (per dag)
IBR: erkend


PRIJS

275 euro (excl. btw) per studiedag (22 oktober 2021 of 8 oktober 2021)

395 euro (excl. btw) voor beide studiedagen (8 oktober en 22 oktober 2021)

Inschrijvingsprijs is incl. het boek Actualia omgevingsrecht (t.w.v. 75 euro), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.
Indien u reeds het boek in uw bezit heeft, kunt u de studiedag volgen zonder het boek. Contacteer ons via studiedag@intersentia.be.


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Cyclus

Deze opleiding is onderdeel van De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z. De onderstaande opleidingen maken deel uit van deze cyclus. U kunt telkens afzonderlijk dan wel voor de ganse cyclus inschrijven.
Voordeeltarief cyclus
€ 477,95

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

22 Oktober 2021 - Gent

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00