De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z (Dag 1)

05 Februari 2021
Gent
€ 296,45 (incl. BTW)

Studiedagen De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z

Twee apart te volgen dagen!

Dag 1. Ruimtelijke planning
5 februari 2021 – Gent

Dag 2. Stedenbouwkundige projecten, de omgevingsvergunning, afwijkingsmogelijkheden en zonevreemde constructies en handhaving
26 februari 2021 – Gent

Deze studiedagen wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

De Vlaamse regels inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw zijn vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), die herhaaldelijk wordt bijgestuurd.
Tijdens deze tweedaagse opleiding krijgt u een helder, praktijkgericht en volledig overzicht van de Vlaamse stedenbouwwetgeving, met aandacht voor ruimtelijke planning, vergunningen en handhaving, met inbegrip van een analyse van de meest recente wijzigingen (Codextrein, Omgevingsvergunningsdecreet, Verzameldecreet Omgeving en Instrumentendecreet). Elke deelnemer ontvangt het ‘OmgevingTeRecht Jaarboek 2019 - 10 jaar VCRO’ (uitgave Intersentia 2020), dat met een aantal zorgvuldig geselecteerde topics garant staat voor een synthetische of een creatieve bijdrage.

_______________

Wij organiseren deze opleiding met de nodige social distancing-maatregelen zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Hierbij volgen we de richtlijnen van de overheid nauwgezet op. Indien de veiligheid dit vereist, kan de opleiding online gevolgd worden.

_______________


SPREKER
Mr. Bart De Becker, advocaat De Becker Advocaten, oud-voorzitter Commissie Publiek Recht OVB


DOELGROEP
Advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, magistraten, bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis, bouwpromotoren, vastgoedmakelaars, ondernemers uit de vastgoedsector

Programma

09u30: Registratie van de deelnemers
10u00: Start van de uiteenzetting (pauze rond 11u30)

Ruimtelijke planning
- ruimtelijke structuurplannen
- ruimtelijke beleidsplannen
- ruimtelijke uitvoeringsplannen
- stedenbouwkundige verordeningen
- gewestplannen en andere plannen van aanleg

13u00: Broodjesbuffet
13u45: Start van de uiteenzetting (pauze rond 15u15)

Ruimtelijke planning (vervolg)
- bestemmingsvoorschriften
- goede ruimtelijke ordening
- ruimtelijk kwetsbare gronden
- watergevoelig openruimtegebied
- planschadevergoeding en planbatenheffing (incl. vooruitblik naar Instrumentendecreet)
- planologisch attest

16u30: Laatste mogelijkheid tot vraagstelling

17u00: Voorzien einde

Praktische informatie

DATA & LOCATIE

Vrijdag 5 februari 2021| Gent
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent
Routebeschrijving

Vrijdag 26 februari 2021 | Gent
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent
Routebeschrijving


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 5 punten
NKN: erkenning in aanvraag
IAB: erkend voor 5,5 uur
BIBF: erkenning in aanvraag
IGO: tussenkomst bevestigd
IBR: erkend


PRIJS

245 euro (excl. btw) per studiedag (5 februari of 26 februari 2021)

375 euro (excl. btw) voor beide studiedagen (5 februari en 26 februari 2021)

Inschrijvingsprijs is incl. documentatiemap, broodjes, koffiepauze en het boek OmgevingTeRecht Jaarboek 2019 - 10 jaar VCRO (t.w.v. 70 euro)

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******


Cyclus

Deze opleiding is onderdeel van De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z. De onderstaande opleidingen maken deel uit van deze cyclus. U kunt telkens afzonderlijk dan wel voor de ganse cyclus inschrijven.
Voordeeltarief cyclus
€ 453,75

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

05 Februari 2021 - Gent

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00