De Verzekeringswet 2014

Op 30 april 2014 verscheen de nieuwe wet betreffende de verzekeringen in het Belgisch Staatsblad. Een jaar later is de tijd rijp om de nieuwe bepalingen van deze wet grondig te analyseren en de praktische impact ervan te evalueren. De diverse wijzigingen die de verzekeringswetgeving heeft ondergaan, worden door vooraanstaande experten in de materie toegelicht met daarbij steeds een ruime aandacht voor de gevolgen voor de praktijk.
Editor(s):
Thierry Vansweevelt, Britt Weyts
Reeks:
Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
Volume:
2
boek | verschenen | 1e editie
juni 2015 | xii + 178 blz.

Paperback
€ 74,-


ISBN 9789400005631


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Op 30 april 2014 verscheen de nieuwe wet betreffende de verzekeringen in het Belgisch Staatsblad. Een jaar later is de tijd rijp om de nieuwe bepalingen van deze wet grondig te analyseren en de praktische impact ervan te evalueren. De diverse wijzigingen die de verzekeringswetgeving heeft ondergaan, worden door vooraanstaande experten in de materie toegelicht met daarbij steeds een ruime aandacht voor de gevolgen voor de praktijk.

In een eerste bijdrage wordt stilgestaan bij de nieuwe regels inzake transparantie van verzekeringscontracten, de informatie vanwege de verzekeraar en de onrechtmatige bedingen. Daarna worden de nieuwe regels inzake het segmentatiebeleid nauwgezet ontleed. Vervolgens komt het nieuwe toepassingsgebied van de bepaling inzake de afgifte van medische verklaringen aan verzekeraars en de problematiek van het beroepsgeheim aan bod. In de daarop volgende delen wordt het toezicht in de verzekeringssector besproken alsook de regels inzake de aanwijzing van de begunstigden in persoonsverzekeringen.

Tot slot staan zowel een verzekeraar als een verzekeringsjurist stil bij de ingrijpende gevolgen van de nieuwe wet voor de praktijk. De grondige analyse van de nieuwigheden in de verzekeringswetgeving zorgt ervoor dat dit een onmisbaar boek is voor iedereen (verzekeraars, verzekeringsmakelaars en -agenten, advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen en overheden) die met deze belangrijke materie in contact komt.

Met bijdragen van Renate Barbaix, Marc Euben, Luc Schuermans, Kurt Termote, Caroline Van Schoubroeck, Thierry Vansweevelt en Britt Weyts.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Onrechtmatige bedingen en transparantievoorschrift en in Deel 3 van de Verzekeringswet (p. 1)

Caroline Van Schoubroeck

Het segmentatiebeleid van de verzekeraars: krachtlijnen en wijzigingen ten gevolge van de Verzekeringswet van 4 april 2014 (p. 27)

Britt Weyts

Afgifte van medische verklaringen aan verzekeraars onder de Verzekeringswet 2014 (p. 51)

Thierry Vansweevelt

Het overheidstoezicht (p. 105)

Luc Schuermans

De aanwijzing van een begunstigde van een levensverzekering en de familiaalvermogensrechtelijke gevolgen van de aanwijzing (p. 145)

Renate Barbaix

Opinie van een verzekeraar (p. 163)

Postscriptum: Terwijl de verzekeringsjurist kreunt (p. 174)

Over de reeks

Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

Met de reeks Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht heeft het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht de ambitie om grondige monografieën, innoverende proefschriften, degelijke congresboeken en toonaangevende handboeken over het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht bijeen te brengen. Elk werk in deze reeks bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De editors bepleiten een fundamentele benadering van de behandelde onderwerpen. Het doelpubliek bestaat uit advocaten, magistraten, verzekeringsjuristen en alle juristen die met aspecten van deze belangrijke rechtstakken in contact komen. Alle boeken die in deze reeks verschijnen, werden vooraf aan een peer review onderworpen.
De leden van het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht of ICAV zijn: Ludo Cornelis(Vrije Universiteit Brussel), Geert Jocqué (Hof van Cassatie, Universiteit Gent), Marc Kruithof (Universiteit Gent), Ilse Samoy (KU Leuven), Caroline Van Schoubroeck (KU Leuven), Thierry Vansweevelt (voorzitter) (Universiteit Antwerpen) en Britt Weyts (Universiteit Antwerpen).

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: