De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering

Dit boek analyseert de werking van de aansprakelijkheidsverzekering in haar dubbele functie van bescherming van de verzekerde en van de benadeelde.
Auteur(s):
Geert Jocqué
boek | verschenen | 1e editie
april 2016 | xxiv + 568 blz.

Hardback
€ 155,-


ISBN 9789400007093

Inhoud

Dit boek analyseert de werking van de aansprakelijkheidsverzekering in haar dubbele functie van bescherming van de verzekerde en van de benadeelde. Het onderzoekt de draagwijdte van de verzekeringswaarborg, de hoedanigheid van verzekerde en van benadeelde, de complexe verhouding tussen verzekerde, benadeelde en verzekeraar (het eigen recht, de tegenwerpelijkheid van de verweermiddelen en het verhaal van de verzekeraar) en de problemen van dekking in de tijd. Het boek behandelt zowel verplichte verzekeringen, zoals de WAMverzekering, als niet-verplichte verzekeringen, zoals de gezinsaansprakelijkheidsverzekering en de verzekering BA uitbating. De analyse leidt tot voorstellen van wetswijziging die de werking van de aansprakelijkheidsverzekering verbeteren.

Het boek is niet alleen bestemd voor de academicus die zich wil verdiepen in de theoretische grondslagen en principes van de aansprakelijkheidsverzekering. Ook de rechtspracticus (advocaat, magistraat, verzekeraar, makelaar, bedrijfsjurist) die geconfronteerd wordt met vragen over de werking van deze verzekering, vindt hierin een schat aan informatie.

Geert Jocqué is raadsheer in het Hof van Cassatie. Hij is tevens academisch consulent aan de Universiteit Gent. Hij is voorzitter van de vzw APR en maakt deel uit van de redactie van VAV. Hij heeft talrijke artikelen gepubliceerd, voornamelijk over verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Geert Jocqué

Inleiding (p. 1)

DEEL 1. VERZEKERING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Inleiding (p. 15)

Hoofdstuk 1. Verzekering van aansprakelijkheid (p. 19)

Hoofdstuk 2. Omschrijving van het begrip "aansprakelijkheidsverzekering" (p. 27)

Hoofdstuk 3. Vereiste van aansprakelijkheid (p. 33)

Hoofdstuk 4. Aard van de gedekte aansprakelijkheid (p. 39)

Hoofdstuk 5. Dekking van aansprakelijkheid in de omstandigheden omschreven in de verzekeringsovereenkomst (p. 93)

Hoofdstuk 6. Dekking van aansprakelijkheid naar buitenlands recht (p. 117)

Hoofdstuk 7. Coördinatie tussen aansprakelijkheidsdekkingen (p. 125)

Hoofdstuk 8. Omschrijving van de gedekte aansprakelijkheid in de verzekeringsovereenkomst (p. 155)

DEEL 2. DE HOEDANIGHEID VAN VERZEKERDE EN BENADEELDE

Inleiding (p. 183)

Hoofdstuk 1. De verzekerde (p. 185)

Hoofdstuk 2. De benadeelde (p. 213)

Hoofdstuk 3. Verhouding tussen de hoedanigheid van verzekerde en benadeelde (p. 221)

DEEL 3. HET EIGEN RECHT VAN DE BENADEELDE

Inleiding (p. 233)

Hoofdstuk 1. Beginselen van het eigen recht (p. 235)

Hoofdstuk 2. Toepassingsvoorwaarden van het eigen recht (p. 247)

Hoofdstuk 3. Titularissen van het eigen recht (p. 261)

Hoofdstuk 4. Het voorrecht van artikel 20,9° Hyp.W. (p. 269)

Hoofdstuk 5. Het eigen recht van de benadeelde in rechtsvergelijkend perspectief (p. 277)

DEEL 4. VERWEER VAN DE VERZEKERAAR TEGEN DE BENADEELDE

Inleiding (p. 291)

Hoofdstuk 1. Verweermiddelen uit de valutaverhouding (p. 293)

Hoofdstuk 2. Verweermiddelen uit de dekkingsverhouding (p. 303)

Hoofdstuk 3. Tegenwerpelijkheid van verweermiddelen in rechtsvergelijkend perspectief (p. 419)

DEEL 5. HET RECHT VAN VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR

Inleiding (p. 429)

Hoofdstuk 1. Grondslag van het recht van verhaald (p. 431)

Hoofdstuk 2. Schuldenaar van het verhaal (p. 443)

Hoofdstuk 3. Voorwaarden voor de uitoefening van het verhaal (p. 447)

Hoofdstuk 4. Voorwerp van het verhaal van de verzekeraar (p. 457)

Hoofdstuk 5. Uitoefening van het recht van verhaal (p. 463)

Hoofdstuk 6. Het verhaal van de verzekeraar in rechtsvergelijkend perspectief (p. 467)

DEEL 6. DEKKING IN DE TIJD VAN DE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Inleiding (p. 473)

Hoofdstuk 1. Het schadegeval en de duur van de waarborg (p. 475)

Hoofdstuk 2. Verjaring in de aansprakelijkheidsverzekering (p. 485)

ALGEMEEN BESLUIT

Hoofdstuk 1. Evaluatie van de rechtspositie van de verzekerde en de benadeelde (p. 517)

Hoofdstuk 2. Rechtspositie van de verzekerde (p. 519)

Hoofdstuk 3. Rechtspositie van de benadeelde (p. 529)

TOT SLOT

Tot slot (p. 535)

BIBLIOGRAFIE

Bibliografie (p. 537)

Trefwoordenregister (p. 563)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Geert Jocqué
Inleiding (p. 1)
Tot slot (p. 535)
Bibliografie (p. 537)
Trefwoordenregister (p. 563)