De verjaring

Deze CBR-uitgave bundelt de bijdragen van het Vierde Antwerps Juristencongres over “De verjaring”.
Editor(s):
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
boek | verschenen | 1e editie
november 2007 | xviii + 344 blz.

Paperback
€ 63,- € 90,-


ISBN 9789050957403

Inhoud

Deze CBR-uitgave bundelt de bijdragen van het Vierde Antwerps Juristencongres over “De verjaring”. De keuze van dit thema is ingegeven door twee motieven. In de eerste plaats brengt dit onderwerp rechtspractici bij elkaar om van gedachten te wisselen over problemen
die voldoende aanknopingspunten bevatten voor de beoefenaren van de verschillende juridische beroepen, zoals advocaten, magistraten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, bestuurs- en bedrijfsjuristen. De vragen en problemen die de verjaring oproept in de onderscheiden rechtstakken, zijn immers zo talrijk en gevarieerd, dat nagenoeg alle
juristen hiermee te maken krijgen.
Het tweede motief voor de keuze van dit thema is dat er zich de jongste jaren op het domein van de verjaring belangrijke ontwikkelingen hebben voorgedaan in de wetgeving en de rechtspraak. Het gaat daarbij niet alleen om de wet van 10 juni 1998 “tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring”, maar ook om een groot aantal bijzondere verjaringstermijnen.
In het strafprocesrecht heeft de wetgever vanaf 1993 een aantal wetten uitgevaardigd waarbij voor sommige misdrijven de verjaringstermijn werd verlengd en voor andere het aanvangspunt van de verjaringstermijn werd uitgesteld. In het fiscaal recht heeft de wetgever
recentelijk de regelen inzake de verjaring van betwiste directe belastingen gewijzigd na een aantal cassatiearresten waarin werd beslist dat een dwangbevel betekend voor betwiste belastingen geen effect heeft op het vlak van de verjaring. In het bestuursrecht is er een omvangrijke rechtspraak van zowel het Grondwettelijk Hof als het Hof van Cassatie over de kwestie of de vijfjarige verjaringstermijn van art. 100, eerste lid, a van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit al dan niet van toepassing is op buitencontractuele aansprakelijkheidsvorderingen tegen de overheid. Ook in het arbeidsovereenkomstenrecht en het verzekeringsrecht is er een uitgebreide jurisprudentie over de bijzondere verjaringstermijnen die hier gelden.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: