De vergunning van windturbines in het Vlaamse Gewest

Dit boek is een praktische handleiding voor overheden die zich moeten buigen over omgevingsvergunningsaanvragen voor windturbines in het Vlaams Gewest en vormt een uiterst nuttig instrument om de vergunning van windturbines naar de toekomst toe te faciliteren.

Auteur(s):
Laurens De Brucker
boek | verschenen | 1e editie
april 2021 | xl + 784 blz.

Hardback
€ 200,-


ISBN 9789400013742

Inhoud

Teneinde de opwarming van de aarde tegen te gaan, betreffen het terugdringen van de broeikasgasuitstoot en de omschakeling naar een klimaatneutraal energiebeleid twee van de grootste uitdagingen voor de 21ste eeuw. In het kader van de broodnodige energietransitie, waarbij het totale energieverbruik de komende jaren sterk moet dalen en de resterende energieconsumptie maximaal moet worden ingevuld door hernieuwbare energiebronnen, is in Vlaanderen een belangrijke rol weggelegd voor windenergie. Evenwel leert de praktijk dat de vergunning van windturbines niet altijd van een leien dakje loopt. Naast de omstandigheid dat dergelijke projecten vaak op lokale weerstand botsen, vinden vergunningverlenende overheden ook niet altijd hun weg in het kluwen van regels en rechtspraak, waardoor de deur naar juridische procedures wagenwijd open staat.
Dit boek is er op gericht als praktische handleiding te dienen voor overheden die zich dienen te buigen over omgevingsvergunningsaanvragen voor windturbines in het Vlaams Gewest en vormt een uiterst nuttig instrument om de vergunning van windturbines naar de toekomst toe te faciliteren.

Laurens De Brucker is advocaat aan de balie van Brussel en gespecialiseerd in milieu- en energierecht.


Inhoudsopgave

Deel 1. Het Windenergiebeleid

Hoofdstuk 1. De bevoegdheidsverdeling inzake (wind)energie (p. 1)

Hoofdstuk 2. Grondslag en overzicht van de beleidsinitiatieven inzake windenergie (p. 33)

Deel 2. De omgevingsvergunning voor windturbines

Hoofdstuk 1. De omgevingsvergunning (p. 89)

Hoofdstuk 2. De lokalisatienota (p. 305)

Deel 3. Het beoordelingskader voor de vergunning van windturbines

Hoofdstuk 1. Inleidende beschouwingen (p. 313)

Hoofdstuk 2. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) (p. 361)

Hoofdstuk 3. De sectorale voorwaarden van VLAREM II (p. 497)

Hoofdstuk 4. Omzendbrief RO/2014/02 van 25 april 2014 (p. 615)

Hoofdstuk 5. De MER-toets (p. 627)

Hoofdstuk 6. De natuurtoetsen (p. 673)

Hoofdstuk 7. De watertoets (p. 729)

Hoofdstuk 8. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur (p. 739)

Uitsmijter – Een twaalfpuntenplan voor de toekomst (p. 769)

Trefwoordenregister (p. 781)