De vennootschapsgroep in de greep van het recht

Dit boek wil het enigma van de vennootschapsgroep ontsluiten: de economische macht van vennootschapsgroepen is immers onmiskenbaar, maar hun juridische statuut is echter op vele punten nog onzeker.
Editor(s):
Arie Van Hoe, Melissa Vanmeenen
boek | verschenen | 1e editie
mei 2013 | x + 173 blz.

Paperback
€ 35,- € 50,-


ISBN 9789400004047

Inhoud

Dit boek wil het enigma van de vennootschapsgroep ontsluiten: de economische macht van vennootschapsgroepen is immers onmiskenbaar, maar hun juridische statuut is op vele punten nog onzeker. In afwijking van de traditionele benadering die de vennootschapsgroep top-down vanuit het vennootschapsrecht bestudeert, fungeert de vennootschapsgroep in dit werk als caleidoscoop ter beschouwing van het economisch recht (bottom-up). In het licht van interne rechtsvergelijking onderzoeken specialisten uit het ondernemingsrecht, het mededingingsrecht, het fiscaal recht en het arbeidsrecht de doorwerking van het groepsgegeven bij de toepassing van vakspecifieke rechtsregels. Deze analyse wordt aangevuld met een reflectie van de toezichthouders (Raad voor de Mededinging, de Dienst voor Voorafgaande beslissingen en de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen), teneinde tot een omvattend beeld van de vennootschapsgroep te komen.
Dit boek is een absolute must-read voor elke jurist (advocaat, bedrijfsjurist, magistraat) die in aanraking komt met de vennootschapsgroep en zich verder wil verdiepen in het juridische statuut ervan.

De onderzoeksgroep Onderneming & Recht verenigt alle onderzoekers die aan de Universiteit Antwerpen juridisch onderzoek verrichten met een sterke focus op de onderneming. Het onderzoeksprogramma bevindt zich op het snijvlak van Europees, fiscaal en economisch recht, en knoopt op functionele, nietnormatieve wijze aan bij het ondernemingsbegrip in ruime zin. Dit omvat in de eerste plaats marktgebonden ondernemingen, overheidsondernemingen en vzw’s die economische activiteiten verrichten. Het onderzoeksprogramma omvat ook het juridische statuut van familiale vermogens die als ondernemingen worden geëxploiteerd. Centraal staat steeds het recht met een specifieke betekenis voor de onderneming. Het samengaan van dit onderzoek in één onderzoeksgroep laat toe de onderneming vanuit een globale juridische visie te benaderen met gepaste aandacht voor de verschillende deelaspecten ervan.

Met de studienamiddag van 11 mei 2012 over “De vennootschapsgroep in de greep van het recht (?)” heeft de onderzoeksgroep Onderneming & Recht concreet vorm willen geven aan deze multifocale benadering van de onderneming, meer in het bijzonder aan de vennootschapsgroep.

Inhoudsopgave

Funktionswandel in het groepsrecht: De (on)mogelijkheid tot (p. 1)

Arie Van Hoe

Niet schuldig, wel verantwoordelijk. De toerekenbaarheid van inbreuken op het mededingingsrecht binnen groepen (p. 23)

Anne-Marie Van den Bossche

Handhaving van het mededingingsrecht in groepsverband: enkele bedenkingen, met een Belgische invalshoek (p. 77)

Implementeren en controleren van een verrekenprijsbeleid in de vennootschapsgroep – Aandachtspunten en problemen (p. 87)

Enkele aandachtspunten inzake verrekenprijzen (p. 123)

De notie ‘groep’ in het Belgisch (collectief) arbeidsrecht (p. 127)

Johan Peeters

De netwerkonderneming en de vennootschapsgroep versus het sectoraal sociaal overleg (p. 161)

Harry Bocksteins