De Valks Juridisch Woordenboek (vierde editie)

In deze vierde editie wordt het bij ons geldende recht, het weze van Belgische, internationale, Europese of Vlaamse oorsprong, volledig bestreken. Bij elk lemma worden ook de Franse, Duitse en Engelse vertalingen, de belangrijkste subtrefwoorden, de pertinente wetgeving en eventuele synoniemen of verwante begrippen vermeld.

Editor(s):
Eric Dirix, Bernard Tilleman, Steven Lierman
boek | verschenen | 4e editie
november 2018 | xii + 782 blz.

Hardback
€ 95,-


ISBN 9789400005310


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud

In al de ons omringende landen bestaan er uitstekende verklarende juridische woordenboeken. Zo beschikken onze noorderburen vanouds over het Fockema Andreae’s Juridisch Woordenboek, terwijl in Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten respectievelijk Cornu, Creifelds en Black’s law een stevige reputatie genieten. In België bestond een dergelijk algemeen juridisch woordenboek – enkele sectoriële woordenboeken en lexicons niet te na gesproken – vooralsnog niet. Het nut en het succes van de buitenlandse voorbeelden hebben de redacteurs geïnspireerd om ook voor Vlaanderen een dergelijk boek samen te stellen. In deze vierde herziene en uitgebreide druk wordt het bij ons geldende recht, het weze van Belgische, internationale, Europese of Vlaamse oorsprong, volledig bestreken. Bij elk lemma worden ook de Franse, Duitse en Engelse vertalingen, de belangrijkste subtrefwoorden, de pertinente wetgeving en eventuele synoniemen of verwante begrippen vermeld.

Het woordenboek is de vrucht van een samenwerking tussen alle titularissen van de juridische basisvakken aan de Leuvense faculteit rechtsgeleerdheid en vele van hun medewerkers, als ‘erfdienstbaarheid’ aan hun onderwijs, ten behoeve van hun studenten en alumni en alle andere geïnteresseerden. Daarom hebben zij het woordenboek de naam meegegeven van het hoofdkwartier van de Leuvense faculteit rechtsgeleerdheid, het befaamde college “De Valk”.

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: