De Valks juridisch woordenboek (derde editie)

De nieuwe vierde editie is op komst en kunt u hier bestellen. 

In deze derde herziene en uitgebreide editie wordt het bij ons geldende recht, het weze van Belgische, internationale, Europese of Vlaamse oorsprong, volledig bestreken.

Editor(s):
Eric Dirix, Bernard Tilleman, Paul Van Orshoven
boek | verschenen | 3e editie
oktober 2010 | xi + 621 blz.

Hardback
€ 75,-


ISBN 9789050956840


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud

In al de ons omringende landen bestaan er uitstekende verklarende juridische woordenboeken. Zo beschikken onze noorderburen vanouds over het Fockema Andreae’s Juridisch Woordenboek, terwijl in Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten respectievelijk Cornu, Creifelds en Black’s law een stevige reputatie genieten. In België bestond een dergelijk algemeen juridisch woordenboek – enige sectoriële woordenboeken en lexicons niet te na gesproken – vooralsnog niet. Het nut en het succes van de buitenlandse voorbeelden hebben de redacteurs geïnspireerd om ook voor Vlaanderen een dergelijk boek samen te stellen. In deze derde herziene en uitgebreide druk wordt het bij ons geldende recht, het weze van Belgische, internationale, Europese of Vlaamse oorsprong, volledig bestreken. Bij elk lemma worden ook de Franse en Duitse vertalingen, de belangrijkste subtrefwoorden, de pertinente wetgeving en eventuele synoniemen of verwante begrippen vermeld.
Het woordenboek is de vrucht van een samenwerking tussen al de titularissen van de juridische basisvakken aan de Leuvense faculteit rechtsgeleerdheid en vele van hun medewerkers, als “erfdienstbaarheid” aan hun onderwijs, ten behoeve van hun studenten en alumni en alle andere geïnteresseerden.
Daarom hebben zij het woordenboek de naam meegegeven van het hoofdkwartier van de Leuvense faculteit rechtsgeleerdheid, het befaamde college “De Valk”.

“De derde druk is uitstekend bij de tijd” in NTBR, januari 2011
De Valks Juridisch Woordenboek is een onmisbaar werkinstrument voor juristen, vertalers, rechtsstudenten en al wie in Vlaanderen belangstelling heeft voor het recht”.
in Over Taal, jrg. 50, nr. 2, maart-april 2011
“Het is uiterst vlot in gebruik en is daarnaast ook een boek waarin je zo kan snuisteren of stukjes kan lezen. Het is ongetwijfeld een aanrader voor de boekenplank van elke vertaler.”
Patrick Rondou in De Taalkundige, 2011/1, vol. 57
Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.