De transactie als instrument van fraudebestrijding

Sociale ruling en dading binnen de sociale zekerheid zijn van éénzelfde aard. Terecht worden vangnetten uitgewerkt voor diegenen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. Maar ook hier zijn er die misbruik maken van de geboden mogelijkheden.
Auteur(s):
Bart De Bie
boek | verschenen | 1e editie
juli 2006 | 118 blz.

Paperback
€ 28,- € 40,-


ISBN 9789050955782

Inhoud

Het depenaliseren van fiscale overtredingen is in. Denk maar aan de veelbesproken fiscale amnestie. Deze boetes voor kwijtschelding of vermindering houden evenwel in dat sommigen hun belastingen niet of niet volledig betalen en dat aan anderen, brave burgers, meer gevraagd zal worden.

Sociale ruling en dading binnen de sociale zekerheid zijn van éénzelfde aard. Terecht worden vangnetten uitgewerkt voor diegenen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. Maar ook hier zijn er die misbruik maken van de geboden mogelijkheden. Het seponeren en een minnelijke schikking in strafzaken creëren de indruk, of kunnen een indruk wekken, dat er geen rechtszekerheid bestaat of dat niet iedereen gelijk is voor de wet. In al deze omstandigheden moet erg zorgvuldig worden omgesprongen met de opportuniteitsbeoordeling en de mogelijkheden die in de wet zijn voorzien. In feite wordt hierbij steeds een beetje gebrek aan transparantie, een beetje minder consistentie, een beetje minder consequentie en een beetje minder eerlijkheid getolereerd. En brengt dat beetje niet de basisprincipes van behoorlijk bestuur in gevaar?

In dit boek krijgt u rake antwoorden op deze kritische bedenkingen.

Met bijdragen van Karel Anthonissen, Bart Coopman, Michel De Samblanx, Erwin Francis, Luc Huybrechts, Hervé Jamar, Stijn Ravyse en Dirk Van Daele.


Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: