De syndicus: uw 111 antwoorden

Het beheer van appartementsgebouwen is een complexe en technische juridische materie waarbij de syndicus een cruciale rol speelt. Aan de hand van 111 vragen ordent dit boek de diverse regels op een overzichtelijke wijze en brengt zo systematiek in de materie.
Editor(s):
Indra Arteschene, Nick Portugaels
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2016 | 272 blz.

Paperback
€ 50,-


ISBN 9789400007383


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-

Inhoud

Het beheer van appartementsgebouwen is een complexe en technische juridische materie waarbij de syndicus een cruciale rol speelt. De verschillende eigendomsaanspraken in hetzelfde gebouw brengen heel wat vragen uit meerdere rechtsdomeinen mee.

Aan de hand van 111 vragen ordent dit boek de diverse regels op een overzichtelijke wijze en brengt zo systematiek in de materie. De (juridische) vragen inzake de appartementsmede-eigendom en het beheer zijn geordend in zes delen:

- het beroep en de aanstelling van de syndicus,
- de syndicus en de wet op de mede-eigendom,
- de syndicus en de algemene vergadering,
- de syndicus en (het bouwen van) het appartementsgebouw,
- enkele fiscale aspecten, en
- enkele aspecten inzake conflictmanagement.

Elke vraag wordt concreet en helder beantwoord vanuit het standpunt van de syndicus zonder daarbij het grotere plaatje uit het oog te verliezen. Zo biedt het boek een belangrijk houvast voor al wie met de activiteiten van een syndicus te maken krijgt: vooreerst de syndicus zelf, maar ook individuele mede-eigenaars, bouwpromotoren, vastgoedmakelaars, advocaten, architecten …

De samenwerking tussen auteurs uit verschillende sectoren (academici, advocaten, overheidsjuristen, syndici en medewerkers van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars) staat garant voor een multidisciplinaire aanpak en garandeert het praktische nut voor de lezer.

Met bijdragen van Indra Arteschene, Stefaan Leliaert, Marlies Lernout, Willem Meuwissen, Nick Portugaels, Jurgen Vansteene en Andy Verhaegen.

Inhoudsopgave

De auteurs (p. 0)

Inhoud (p. 7)

Inleiding (p. 13)

1. Beroep en aanstelling van de syndicus (p. 21)

2. De syndicus en de wet op de mede-eigendom (p. 65)

3. De syndicus en de algemene vergadering (p. 123)

4. De syndicus en (het bouwen van) het appartementsgebouw (p. 141)

5. Fiscale aspecten (p. 193)

6. Conflictmanagement (p. 201)

Bijlagen (p. 217)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


De auteurs (p. 0)
Inhoud (p. 7)