De sociale verkiezingen: tot op het bot

19 september 2019
Brussel
€ 206,68 (incl. BTW)

De vakgroep Sociaal Recht van de Universiteit Gent organiseerde in 2007 voor de eerste maal een studienamiddag over sociale verkiezingen met een enthousiaste ploeg. Een bezielde equipe zet nu deze gewaardeerde en waardevolle traditie verder.

Michel De Gols, jarenlang de architect van de sociale verkiezingen bij de FOD WASO, geeft een eerste commentaar bij de nieuw(st)e regelgeving. De kern van het verhaal is een cumulatief overzicht van rechtspraak. De meeste overzichten beperken zich tot een terugblik op de voorbije verkiezingen. Jan Vanthournout en André Leurs zijn er samen met Matthias Jacxsens in geslaagd om een diepgaande cumulatieve studie te maken vanaf de verkiezingen van 2004. Zij schetsen niet alleen een beeld van vele jaren rechtspraak, maar geven door middel van statistische analyses ook trends aan. Herman Buyssens en Tony Van de Calseyde gaan in op de procedurele knelpunten.

Het verslagboek is het vierde in de rij. Na De sociale verkiezingen doorgelicht (2007), De sociale verkiezingen ontrafeld (2011) en De sociale verkiezingen uitgeplozen (2015) verschijnt nu De sociale verkiezingen: tot op het bot.

De debatten worden geleid door professor Willy van Eeckhoutte.


DOELGROEP
Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, consultants en ambtenaren die betrokken zijn bij de (organisatie van de) sociale verkiezingen.

Programma

13u45 Registratie van de deelnemers

14u00 Verwelkoming door prof. dr. Patrick Humblet (UGent)

Sessievoorzitter: prof. dr. em. Willy van Eeckhoutte (UGent), advocaat bij het Hof van Cassatie

14u05 De sociale verkiezingen 2020: de nieuwe regelgeving
Michel De Gols, ere-Directeur-Generaal Algemene Directie Individuele
Arbeidsbetrekkingen, FOD WASO

14u35 Overzicht rechtspraak sociale verkiezingen 2004-2016
Jan Vanthournout, SD WorX en UGent
André Leurs, Studiedienst ACV Bouw – Industrie & Energie

15u30 Koffiepauze

16u00 Sociale verkiezingen en de rechter: knelpunten in 2016
Herman Buyssens, advocaat balie Antwerpen
Tony Van De Calseyde, advocaat balie Antwerpen

16u30 Vragenronde

17u00 Slotwoord door de sessievoorzitter

17u15 Receptie

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

donderdag 19 september 2019
Residence Palace
Wetstraat 155
1040 Brussel


ERKENNINGEN

OVB: Erkend voor 3 punten
IGO: in aanvraag


PRIJS

179 euro excl. btw

De prijs is incl. documentatiemap, , koffiepauze, receptie en het verslagboek.


**********

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

**********

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

19 september 2019 - Brussel

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00