De rechtsplegingsvergoeding en de gerechtskosten: het kostenplaatje van een civiele procedure

26 november 2021
Hasselt
€ 223,85 (incl. BTW)

De rechtsplegingsvergoeding (RPV), zoals we deze nu kennen, werd ingevoerd bij de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat.

Op 14 jaar tijd heeft zich een uitgebreide rechtspraak ontwikkeld over deze materie. Dit is ook logisch, aangezien het Gerechtelijk Wetboek amper een handvol wetsartikelen heeft gespendeerd aan deze materie. Toch is het belang van de RPV groot: voor in geld waardeerbare vorderingen kan deze een bedrag vertegenwoordigen van maar liefst 36.000 EUR.

In deze opleiding ligt de focus op de concrete rechtspraktijk. De recente rechtspraak, vooral deze van het Hof van Cassatie, en de recente wetgeving, o.a. de wet van 21 februari 2010 tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering, die pas op 20 april 2019 in werking is getreden, alsook het KB van 29 maart 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding staan hierbij centraal.

Volgende thema’s komen o.a. aan bod:

RPV in procedures voor de arbeidsgerechten
RPV en administratieve rechtscolleges
RPV en de al dan niet waardeerbaarheid van de vordering
RPV en het beschikkingsbeginsel
RPV en overeenkomsten over de kosten
RPV en procesrechtsmisbruik
RPV en rechtsbijstand
RPV ook voor de gerechtsmandataris?
RPV en rechtsmiddelen (hoger beroep, verzet, cassatie)
RPV in bijzondere procedures (collectieve schuldenregeling, class actions, EBB, prejudiciële procedures, zijdelingse vordering …)
RPV en BTW
RPV en intrest


SPREKER

Bart Van den Bergh, licentiaat in de rechten (U Gent 1996 – grote onderscheiding) en licentiaat in het notariaat (KU Leuven 1997 – grote onderscheiding). Na een loopbaan als advocaat (1997-2008) werd hij rechter in de rechtbank van koophandel te Dendermonde (2008-2014). Hij werd in 2014 benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen (waar hij dienstdoend kamervoorzitter is) en is sedert 2015 ook benoemd als magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie. In 2019 kreeg hij de leerstoel Gommaar Van Oosterwyck aan de VUB. Hij is auteur van talrijke wetenschappelijke publicaties in het domein van het notarieel recht en het proces- en bewijsrecht, waaronder een aantal boeken die specifiek handelen over gerechtskosten en rechtsplegingsvergoeding. Aan de Universiteit Hasselt was hij praktijkassistent (2011-2014) en thans nog steeds wetenschappelijk medewerker.


DOELGROEP

Advocaten en magistraten.

Programma

12u45 Ontvangst deelnemers met broodjes
13u30 Start seminarie deel 1
15u00 Koffiepauze
15u20 Seminarie deel 2
17u00 Einde

Praktische informatie

DATUM EN LOCATIE

Vrijdag 26 november 2021 | HASSELT
Holiday Inn Hasselt
Kattegatstraat 1
3500 Hasselt


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3 standaardpunten
IGO: tussenkomst bevestigd


PRIJS

185 euro excl. btw, inclusief documentatie, lunch en koffiepauze.


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

26 november 2021 - Hasselt

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00