De rechterlijke toetsing van bestuursrechtelijke handelingen

Dit boek reikt een nieuw toetsingskader aan voor de rechterlijke toetsing van bestuurshandelen. Hierbij wordt vertrokken vanuit een analyse van de rechtspraak van het EHRM en Hof van Justitie. De auteur identificeert de factoren die een meer of minder verregaande toetsing kunnen rechtvaardigen, met een duidelijke onder- en bovengrens.

Auteur(s):
Pieter-Jan Van de Weyer
Reeks:
Public Law Collection
Volume:
3
boek | verschenen | 1e editie
februari 2021 | xxii + 666 blz.

Hardback
€ 137,-


ISBN 9789400012783


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Het oude toetsingskader voor de rechterlijke toetsing van bestuurshandelen is dood. Lang leve het nieuwe toetsingskader! Volgens het traditionele toetsingskader moeten gebonden bevoegdheden vol en discretionaire bevoegdheden marginaal worden getoetst. Niet alleen is dit kader te rigide en daarom ongenuanceerd, het komt ook in toenemende mate onder druk van supranationale regelgeving. Het bekendste voorbeeld is hier ongetwijfeld het recht op volle (voldoende) rechtsmacht in de zin van art. 6 EVRM. Tegelijkertijd is het duidelijk dat een rechter nooit op de stoel van de bestuurlijke overheid kan plaatsnemen. De scheiding der machten bepaalt nog steeds het speelveld tussen rechter en bestuur.

In dit boek, dat de commerciële, herwerkte editie vormt van het proefschrift dat de auteur op 1 februari 2019 openbaar verdedigde aan de KU Leuven, wordt een nieuw toetsingskader aangereikt voor de rechterlijke toetsing van bestuurshandelen. Hierbij wordt vertrokken vanuit een analyse van de rechtspraak van het EHRM en Hof van Justitie.
De auteur identificeert de factoren die een meer of minder verregaande toetsing kunnen rechtvaardigen, met een duidelijke onder- en bovengrens. Het gaat dan meer bepaald om de aard van de beslissing, de waarborgen die werden nageleefd in de bestuurlijke procedure en het concreet voorliggende geschil. Een effectieve rechtsbescherming zal een bewustere en transparantere omgang vereisen met deze factoren. In een laatste hoofdstuk past de auteur dit toetsingskader toe op een aantal specifieke rechtsdomeinen, in het bijzonder de rechtspraak van het Marktenhof en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

De inzichten in dit boek zijn niet enkel bestemd voor rechtscolleges, maar zijn waardevol voor elke jurist die zich geconfronteerd weet met de rechterlijke toetsing van overheidshandelen.

Pieter-Jan Van de Weyer (°1989) studeerde in 2012 af als master in de rechten aan de UAntwerpen. In 2019 promoveerde hij aan de KU Leuven als doctor in de rechten met het proefschrift Vereiste van volle rechtsmacht in de zin van art. 6 EVRM in bestuursgeschillen. Hij is sindsdien verbonden aan het KU Leuven Centre for public law als vrijwillig wetenschappelijk medewerker. Sinds 2019 is Pieter-Jan tevens actief als advocaat in het advocatenkantoor GSJ-advocaten te Antwerpen. Hij legt zich daar toe op het brede domein van het omgevingsrecht.Inhoudsopgave

DEEL I. INLEIDING

Hoofdstuk 1. Administrative justice en judicial review (p. 1)

Hoofdstuk 2. Legitimiteit van bestuursoptreden (p. 5)

Hoofdstuk 3. Waarborgen in de bestuurlijke procedure (p. 7)

Hoofdstuk 4. Rechterlijke controle van bestuurshandelingen (p. 9)

Hoofdstuk 5. Onderzoeksvragen en methodologie (p. 17)

DEEL II. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET RECHT OP EEN EERLIJK PROCES EN HET RECHT OP EEN DAADWERKELIJKE RECHTSBESCHERMING

Hoofdstuk 1. Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (p. 21)

Hoofdstuk 2. Het recht op een eff ectieve rechtsbescherming in de Europese Unie (p. 93)

Hoofdstuk 3. Besluit (p. 103)

DEEL III. INVLOED VAN HET RECHT OP EEN DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL IN DE BESTUURLIJKE PROCEDURE

Hoofdstuk 1. Artikel 6 EVRM geen beletsel voor bestuurlijk optreden (p. 109)

Hoofdstuk 2. Bestuursorgaan als rechterlijke instantie in de zin van artikel 6 EVRM (p. 115)

Hoofdstuk 3. Artikel 6 EVRM: beoordeling “dans son ensemble”/“as a whole” (p. 121)

Hoofdstuk 4. Artikel 6 EVRM als minimumnorm en uniformiserend kader (p. 133)

Hoofdstuk 5. De doorwerking van artikel 6.1 EVRM in de bestuurlijke procedure (p. 149)

Hoofdstuk 6. Besluit (p. 175)

DEEL IV. RECHTERLIJKE TOETSING VAN BESTUURSHANDELEN

Hoofdstuk 1. Het traditionele kader voor rechterlijke toetsing van bestuurshandelen (p. 179)

Hoofdstuk 2. Uitdagingen voor het traditionele kader van rechterlijke toetsing van bestuurshandelen: toezicht in volle rechtsmacht (p. 299)

Hoofdstuk 3. Besluit (p. 455)

DEEL V. KRITISCHE EVALUATIE VAN ENKELE TOETSINGSKADERS

Hoofdstuk 1. Deskundigenonderzoeken (p. 463)

Hoofdstuk 2. Economische regulatoren en het toezicht in volle rechtsmacht door het hof van beroep te Brussel/Marktenhof (p. 477)

Hoofdstuk 3. Asiel en migratie en het toezicht door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (p. 561)

Algemeen besluit (p. 611)

Bibliografie (p. 635)

Trefwoordenregister (p. 661)

Over de reeks

Public Law Collection

Deze reeks komt tot stand in samenwerking met het Centre for Public Law aan de KU Leuven en bundelt in de eerste plaats de resultaten van het onderzoek aan het Centrum.

U ontvangt bij intekening op een abonnement op de reeks 15% korting.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: