Psychologische stromingen

Dit boek biedt een heldere schets van de visies, theoretische kaders en methodieken van de bovengenoemde psychologische scholen als die zich nu naast elkaar presenteren. Met tal van voorbeelden en toepassingen worden de kernconcepten geïllustreerd.
Auteur(s):
Rudy Schellaert
boek | verschenen | 1e editie
september 2016 | xiv + 422 blz.

Paperback
€ 45,-


ISBN 9789400006720


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud

Ontmoet je een psychotherapeut, psychiater, coach enz., dan weet je meestal niet welke theoretische achtergrond hij of zij heeft. Nochtans is er veel verschil tussen bijvoorbeeld een psychoanalyticus, die je vroege kindertijd kan analyseren, en een behaviorist, die kijkt naar wat je hebt geleerd.

In de vorige eeuw waren de psychoanalyse en het behaviorisme de toonaangevende psychologische stromingen. In de tweede helft van dezelfde eeuw werden deze stromingen aangevuld met de humanistische psychologie (accepteer de cliënt), het systeemdenken (communicatie en relaties) en de cognitieve psychologie (gedachten en lastige gedachten). Recent ontwikkelden zich evenwel nieuwe stromingen, zoals mindfulness (de meest gepopulariseerde) en de oplossingsgerichte, narratieve en positieve psychologie. Ook de evolutiepsychologie, met een geheel eigen invalshoek, behoort tot de nieuwe stromingen.

Dit boek biedt een heldere schets van de visies, theoretische kaders en methodieken van de bovengenoemde psychologische scholen zoals die zich nu naast elkaar presenteren. Met tal van voorbeelden en toepassingen worden de kernconcepten geïllustreerd. Voorts worden thema’s aangekaart zoals het placebo-effect van psychotherapie, nature versus nurture, psychodiagnostiek en -pathologie en de blunders en successen van de psychologie.


Rudy Schellaert is hoofdlector psychologie en ethiek, begeleidt ethische reflectieprocessen en coacht individuen en groepen.

Inhoudsopgave

Inhoud (p. 0)

Hoofdstuk I. Psychologie als wetenschap (p. 1)

Hoofdstuk II. Psychotherapie (p. 23)

Hoofdstuk III. Psychoanalyse (p. 65)

Hoofdstuk IV. Behaviorisme (p. 121)

Hoofdstuk V. Humanistische psychologie (p. 169)

Hoofdstuk VI. Gestalt (p. 217)

Hoofdstuk VII. Systeemdenken (p. 227)

Hoofdstuk VIII. Lichaamsgerichte therapie (p. 259)

Hoofdstuk IX. Cognitieve psychologie (p. 263)

Hoofdstuk X. Gedragstherapie van de derde generatie (p. 287)

Hoofdstuk XI. Narrative psychologie (p. 305)

Hoofdstuk XII. Oplossingsgerichte psychologie (p. 319)

Hoofdstuk XIII. Positieve psychologie (p. 339)

Hoofdstuk XIV. Evolutiepsychologie (p. 345)

Hoofdstuk XV. Neuropsychologie (p. 365)

Eindnoten (p. 369)

Bronnen (p. 387)

Lijst met figuren (p. 413)

Trefwoordenregister (p. 415)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoud (p. 0)
Eindnoten (p. 369)
Bronnen (p. 387)
Lijst met figuren (p. 413)
Trefwoordenregister (p. 415)