De onkostenvergoeding

In dit praktische boek wordt de onkostenvergoeding zowel vanuit fiscale als sociaalrechtelijke hoek onderzocht. Bijzondere aandacht gaat uit naar de mogelijkheid om met de overheid voorafgaandelijk akkoorden – de zogenaamde “rulings” – te sluiten.
Auteur(s):
Jan Vanthournout
boek | verschenen | 1e editie
september 2006 | 115 blz.

Paperback
€ 40,-


ISBN 9789050955980

Inhoud

De onkostenvergoeding kan tot de klassieke thema’s gerekend worden voor de beoefenaars van het sociaal en fiscaal recht. Reeds jaren jagen de sociale en fiscale inspecteurs op kostenvergoedingen en in het bijzonder forfaitaire kostenvergoedingen, die met ontduiking van RSZ-bijdragen en inkomstenbelasting door werkgevers als verkapt loon aan werknemers worden toegekend.

In dit praktische boek wordt de onkostenvergoeding zowel vanuit fiscale als sociaalrechtelijke hoek onderzocht. Bijzondere aandacht gaat uit naar de mogelijkheid om met de overheid voorafgaandelijk akkoorden – de zogenaamde “rulings” – te sluiten. Tevens analyseren de auteurs niet alleen rechtspraak en rechtsleer, maar ook de zienswijze van de bevoegde overheidsadministraties, wat voor de praktijk uiteindelijk de eerste en belangrijkste toetssteen is.

Het is dan ook een onmisbaar naslagwerk voor juristen, personeelsverantwoordelijken, accountants en eenieder die met loon en verloning bezig is.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.