De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen

De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt reeds de zesde editie uit van het vertrouwde boek Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht. Niet alleen worden in dit werk op een duidelijke en systematische manier de beginselen van het verzekeringsrecht ontrafeld, maar de auteur licht eveneens de talrijke innovaties en wijzigingen toe van de nieuwe verzekeringswet.
Auteur(s):
Philippe Colle
Reeks:
Publicaties in het Economisch recht VUB
Volume:
18
boek | verschenen | 6e editie
februari 2015 | xii + 266 blz.

Hardback
€ 69,-


ISBN 9789400005969


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud

De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt reeds de zesde editie uit van het vertrouwde boek Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht. Niet alleen worden in dit werk op een duidelijke en systematische manier de beginselen van het verzekeringsrecht ontrafeld, maar de auteur licht eveneens de talrijke innovaties en wijzigingen toe van de nieuwe verzekeringswet. Voor de praktijkjurist biedt dit boek een helder en snel inzicht in de steeds complexere en alsmaar evoluerende verzekeringsmaterie. In het eerste deel behandelt de auteur de regels eigen aan alle soorten verzekeringen, in het tweede deel de regels die specifiek zijn voor elke soort verzekering, zoals de schadeverzekeringen, de zaakverzekeringen, de aansprakelijkheidsverzekeringen en de persoonsverzekeringen.

Deze indeling maakt het ingewikkelde verzekeringsgebeuren tot een zeldzaam overzichtelijk, transparant en bevattelijk geheel. Het unieke aan dit handboek is dat de auteur steeds verwijst naar de ratio legis en de verbintenisrechtelijke grondslagen van de meeste verzekeringsregels.

Prof. Colle deinst er verder niet voor terug om standpunt in te nemen en pasklare oplossingen voor te stellen bij delicate en omstreden vraagstellingen. Hij licht de meest recente rechtspraak kritisch toe en verduidelijkt die aan de hand van eigen bevindingen.

De zesde grondig herwerkte en aan de nieuwe wet van 4 april 2014 aangepaste editie van dit alom gewaardeerde boek is dan ook een onmisbaar naslagwerk voor advocaten, magistraten, verzekerings- en bedrijfsjuristen.

Hoofdstukken

Inhoudstafel (p. 0)

DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN

Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst (p. 1)

Hoofdstuk II. Totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst (p. 33)

Hoofdstuk III. Bewijs en interpretatie van de verzekerings overeenkomst (p. 47)

Hoofdstuk IV. Verplichtingen van de verzekeringnemer (p. 55)

Hoofdstuk V. Verplichting van de verzekeraar (p. 89)

Hoofdstuk VI. Einde van de verzekeringsovereenkomst (p. 115)

Hoofdstuk VII. Contentieux (p. 137)

Hoofdstuk VIII. Medeverzekering en herverzekering (p. 149)

DEEL II. REGELS EIGEN AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VAN VERZEKERINGEN

Hoofdstuk I. Regels eigen aan schadeverzekeringen (zaak- en aansprakelijkheidsverzekeringen) (p. 153)

Hoofdstuk II. Regels eigen aan zaakverzekeringen (p. 177)

Hoofdstuk III. Regels eigen aan aansprakelijkheidsverzekeringen (p. 187)

Hoofdstuk IV. Regels eigen aan persoonsverzekeringen (p. 235)

Algemene bibliografie (p. 255)

Trefwoordenregister (p. 257)

Over de reeks

Publicaties in het Economisch recht VUB

Deze reeks bevat de publicaties van de Vakgroep Economisch Recht, een onderzoeksinstituut van de Vrije Universiteit Brussel.
De Vakgroep Economisch Recht stelt zich ten doel om hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te verzorgen op het gebied van het Economisch recht, zowel vanuit nationaal als vanuit Europees perspectief.
De Vakgroep stimuleert en organiseert multidisciplinair onderzoek op het gebied van fundamentele vragen die o.m. het vennootschapsrecht, het financieel recht, het insolventierecht, het marktrecht en het verzekeringsrecht tot voorwerp hebben.
De resultaten van deze onderzoeken worden gepubliceerd in de publicatiereeks van de Vakgroep.
De publicaties van de Vakgroep die in deze reeks worden opgenomen, zijn onderworpen aan een double-blind peer review en beantwoorden aan de hoogste academische normen. Meer info over de Vakgroep op http://www.vub.ac.be/ECOR/
Editorial Board
Met ingang van najaar 2011 is voor de Reeks publicaties van de Vakgroep Economisch Recht een Editorial Board samengesteld.
De Editorial Board bewaakt de kwaliteit van de in de boekenreeks gepubliceerde werken en is samengesteld uit zowel academische leden, als uit praktijkdeskundigen met een grote specialisatie in het vakgebied, en dit om het evenwicht tussen wetenschappelijke en praktijkrelevantie te bewaken.
Voorzitter: Prof. Koen Byttebier
Verdere leden: Prof. Michel Flaméé, Prof. Jean-Marie Nelissen-Grade, Mr. Jan Peeters, Dhr. Koen Troch.
Redactiesecretariaat: Dhr. Tom Wera

Meer over deze reeks